Udvikling af innovative affaldsløsninger til understøttelse af cirkulær økonomi

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.546.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.773.000
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Odense Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  Odense Renovation A/S Transport, Genbrug, Gaderenholdelse og Administration
  Vandcenter Syd A/S

Projektresumé

Projektets formål er at skabe vækst i SMV’er, som tilbyder produkter og ydelser inden for cirkulær økonomi med fokus på ressourcekredsløbet og affaldshåndtering, samt direkte genbrug, produktdesign og reparation.

Dette skal blandt andet ske med udgangspunkt i åbne data under Odense Kommunes Smartcity platform. Data er en del af fundamentet for SMV’ers produkter og ydelser inden for cirkulær økonomi. Odense Kommune og Odense Renovation arbejder i dette projekt med målene, der er fastsat i Odense Kommunes affaldsplan, og endvidere med de kommende skrappere krav, der kan identificeres i EU’s Cirkulære økonomi-pakke.

Projektet skal overordnet set skabe forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder (SMV´ere) inden for cirkulær økonomi gennem teknologiske løsninger (produkter og ydelser), der via adfærdspåvirkning arbejder med cirkulær økonomi og udnyttelse af råstofferne i affaldet.

Projektet har tre centrale indsatsområder i forhold til at understøtte cirkulær økonomi specifikt inden for recirkulering af råstoffer fra affaldet. Disse indsatsområder er: Planlægning, effektiv drift og adfærdsregulering.

Odense Kommune og Odense Renovation har indarbejdet de tre indsatsområder i tre hovedaktiviteter, der samlet set udtrykker projektet.

 • Smart City Platform – Opbygningen af data til brug for udvikling af løsninger. Der er et stort potentiale for SMV’ere i at udnytte de massive mængder data, der allerede findes og som ønskes udstillet via Odense Kommunes Smart City dataplatform. Det er igennem denne platform at de deltagende SMV’ere skal kunne trække data fra og levere data til.
 • Facilitering - Odense Kommune og Odense Renovation kan som udgangspunkt ikke forudse alle de muligheder, som åbne data skaber. Odense Renovations rolle i projektet er derfor i høj grad at være facilitatorer for SMV’ere, som ønsker at udvikle produkter og ydelser, som understøtter projektets mål.
 • Klynge og Wastelabs - For at få synergien mellem SMV´ere til at blomstre.