Udvikling af praktikpladsordninger i SMV'er i Region Sjælland

Projektinformation

 • Startdato

  01.10.2015
 • Slutdato

  30.09.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  26.386.566
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.180.600
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4800
 • Partnere

  EUC Sjælland
  Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
  Roskilde Handelsskole
  Roskilde Tekniske Skole
  Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse
  Zealand Business College

Projektresumé

Formålet med projektet er, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette vil ske gennem et opsøgende arbejde, hvor der etableres et øget antal aktive praktikpladser og hermed skabes grobund for, at flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Mere faglært arbejdskraft vil på sigt styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder og regionens økonomi.

Der vil de kommende år opstå en række muligheder for at der kan skabes flere praktikpladser hos små og mellemstore virksomheder, på baggrund af virksomhedernes bevidsthed om mangel på faglært arbejdskraft. Dette vil bl.a. opstå i forbindelse med mangel på arbejdskraft opstået i forbindelse med de store anlægsinvesteringers op sugen af arbejdskraft i øvrige brancher.

De konjunkturudsving som vil opstå inden for de forskellige brancher, vil påvirke udbuddet af praktikpladser en del. Der vil i perioder være behov for en øget koordinering mellem praktikcentrene for at sammensætte uddannelsesforløbene mest optimalt. I denne forbindelse skal der på praktikcentrene og skolerne være fokus på at eleverne er geografisk mobile.

For at sikre, at det administrative arbejde ikke bliver en hindring for at virksomhederne, styrkes indsatsen for at rådgive (hotline og vejledning) virksomhederne ved oprettelse af de nye praktikpladser. Med indførelse af ny procedurer og skemaer pr. 1. august 2015 bliver denne indsats aktualiseret yderligere.

For at opnå formålet vil projektet:

 • Kontakte SMV som forventes at få stigende behov for arbejdskraft, enten afledt af det øgede aktivitetsniveau eller på grund af mistet arbejdskraft til de store anlægsinvesteringer, med henblik på at skaffe nye praktikpladser. Det gælder ikke kun nye virksomheder, men også virksomheder som ikke har aktiveret deres godkendelse til at ansætte lærlinge.
 • Foranstalte rådgivning til virksomhederne med henblik på det administrative arbejde i forbindelse med oprettelse af de nye aftaler.
 • Sikre en koordinering af mulighederne for at sammensætte korte aftaler og delaftaler til fornuftige uddannelsesforløb for elev og virksomhed. Dette skal ske i tæt samarbejde med projektet ”Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden”