Nyhed

Udvikling af turismeområder

Som led i udmøntningen af det danske regionalfondsprogram har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fokus på at fremme tiltrækning af kommercielle investeringeri strategisk og fysisk udvikling af turismeområder i 2021-2027. Læs mere om de kommende indsatser.

  • 5. oktober 2022
  • Turisme
Stockfoto - kajakker ved vand

Foto: iStock.com/FlamingoImages

Hvorfor?

Udviklingen af turismeområder skal styrke kulturens og den bæredygtige turismes rolle i økonomisk udvikling, social inklusion og social innovation. Derfor skal kommende projekter understøtte en økonomisk, miljømæssigt, socialt og kulturelt bæredygtig vækst i områdets turisme med udgangspunkt i offentlige og private investeringer.

Hvem?

Målgruppen for de kommende indsatser er kommunerne, eventuelt i forening eller i en fondskonstruktion eller et udviklingsselskab. Det skyldes kravene til ansøgers organisation og økonomiske ressourcer og kravene om adgang, ejerskab og politisk forankring via lokalt vedtagne områdestrategier og udviklingsplaner.

Private virksomheder kan indgå som økonomiske partnere i projekter.

Eksempler på projekter

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan fx støtte projekter om:

  • Etablering eller fornyelse af havnemiljøer, der faciliterer aktiviteter, ophold og kommercielle tilbud på havnen og inviterer til, at turister og borgere kan bruge vandet aktivt.
  • Etablering eller udvikling af naturområder, fx gennem større tematiserede legeområder, opholdspladser, multi- og aktivitetsområder mv. 
  • Etablering af en sammenhængende og varieret oplevelsesrute, der formidler et steds kultur og historie, naturens kvaliteter mv. og binder eksisterende og nye byrum, oplevelsespunkter og funktioner sammen.
Stockfoto - vejskilte i skov

Foto: iStock.com/ooyoo

Hvor meget og hvornår?

Der er afsat op til 62 mio. kr. i EU-midler til den første ansøgningsrunde, som forventes åbnet i slutningen af 2022. Et tilsvarende beløb forventes afsat i runde to. 

Udover EU-midlerne har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 35 mio. kr. til medfinansiering i 2023. Den øvrige finansiering kan fx komme fra kommuner, projektpartnere,
virksomheder og fonde.

Ansøgningsfristen til den første runde forventes af blive i forsommeren 2023, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ventes at behandle ansøgningerne i efteråret 2023.

I Region Sjælland kan projekter opnå 60 pct. i EU-tilskud. I den øvrige del af landet kan projekter opnå 40 pct. i EU-tilskud. 

Der vil blive mulighed for tilskud til virksomheder under reglerne om statsstøtte. Når ansøgningsrunden åbner, meldes det samtidig ud, hvilken statsstøtteordning ansøgere
kan bruge.

Kriterier

Ansøgninger vil blive vurderet ud fra bestyrelsens tværgående, generiske pejlemærker for decentral erhvervsfremme:

  • Virksomhedernes behov
  • Lokal og regional forankring
  • Partnerskab og samarbejde
  • Forenkling

Bestyrelsen vil desuden – så vidt muligt - indarbejde forhold i annonceringen, der er identificeret gennem dialoger med målgruppen. Det kan fx være partnerskab, medfinansiering, sikkerhed for kvalitet, adgang for offentligheden og efterfølgende drift.

De endelige kriterier vil blive besluttet på bestyrelsens møde i november 2022.

Kriterierne vil fremgå af annonceringsmaterialet, og de vil tage udgangspunkt i de overordnede programmer og strategier:

Vilkår

Projekter skal administreres inden for rammerne af det danske regionalfondsprogram samt efter Vejledning om støtteberettigelse, der er en del af regelgrundlaget for
EU-fondene i 2021-2027. 

Projektperioden forventes at være op til fem år.

Niklas Dalsø

Vil I vide mere?

Kontakt Erhvervsstyrelsen, hvis I ønsker mere information om udvikling af turismeområder.

Niklas Dalsjø

Telefon: 3529 1090

Email: nikdal@erst.dk