Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien: Innovation via videnssamarbejde (WP2)

Projektinformation

 • Startdato

  07.01.2016
 • Slutdato

  31.03.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.250.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.500.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  Aalborg Universitet
  Aarhus Universitet
  DAMRC F.M.B.A.
  DTU

Projektresumé

Formålet med projektet Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien - Innovation via videnssamarbejde er, at flere små- og mellemstore underleverandører til vindmølleindustrien udvikler nye produkt- og procesinnovationer ved hjælp af samarbejder med vidensinstitutioner.

Det overordnede rationale er, at virksomheder øger deres innovationskraft og dermed mulighed for at udvikle nye produkter og løsninger når de indgår i samarbejder med vidensinstitutioner. Ved målrettet tilførsel af inspiration og viden kan der skabes opmærksomhed/bevidsthed om hidtil usete innovationsområder.

Det forventes, at projektet vil resultere i 15 nye innovative virksomheder 70 nye jobs, 120 mio. kr. i meromsætning og 40 mio. kr. i mereksport. Realiseringen af projektets formål og effekter skal ske ved at gennemføre følgende aktiviteter:

 • Projektgodkendelse og videnssamarbejdsaftaler, facilitering af videnssamarbejde og produkt- og procesudviklingsforløb i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.
 • Testforløb m. fokus på anvendelighed, sikkerhed, markedspotentiale osv.

Vindmølleindustrien er i samarbejde med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU, DAMRC og Hub North operatører på projektet, der løber fra juni 2016 til december 2018 og er nationalt dækkende.

Projektet er en del af et større og sammenhængende udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien. Det samlede program består af tre arbejdspakker, hvoraf aktiviteterne i dette projekt vedrører arbejdspakke 2 Innovation via vidensamarbejder. De to andre arbejdspakker vedr. hhv. etablering af et Innovationsnetværk for vindenergi og Forretningsudvikling via rådgivning. For at sikre størst mulig synergi, sammenhæng og koordinering er Energi Innovation Cluster lead partner på alle tre arbejdspakker.

Se evaluering af projektet (PDF)