Undervisning i iværksætteri

Projektinformation

 • Startdato

  05.10.2017
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.576.716
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.231.701
 • Indstillet af

  National pulje
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Zealand Business College
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4100
 • Partnere

  CELF, Center for Erhvervsretteder Uddannelser Lolland-Falster
  Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium
  EUC Nordvestsjælland
  EUC Sjælland
  Fonden for Entreprenørskab

Projektresumé

Projektet skal resultere i, at elever på erhvervsskoler, EUD og Erhvervsgymnasiale uddannelser, gennem undervisningsforløb tilegner sig iværksætterkompetencer og i højere grad får mod på at stifte egen virksomhed. Projektets formål er med andre ord at styrke andelen af unge på erhvervsskoleområdet, der efter gennemført uddannelse har mod og kompetencer til at starte egen virksomhed, med afsæt i deres faglige uddannelse.

Forudsætningen for dette vurderes at være en målrettet udvikling af undervisningsforløb i iværksætteri og en tilhørende opkvalificering af udvalgte undervisere og vejledere. Projektet ønsker at udvikle undervisningsforløb og materialer, som målrettet understøtter undervisningen i iværksætteri inden for erhvervsskoleområdet.
Projektets primære aktiviteter består af:
- Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der leder frem mod reelt iværksætteri hos elever efter endt uddannelse
- Opkvalificering af undervisere i forhold til at forestå og gennemføre den daglige iværksætterundervisning
- Gennemførelse af iværksætterundervisning ud fra projektets færdigheds- og vidensmål.
Iværksætterundervisningen tager afsæt i de 4 kompetenceområder:
o Produkt- og konceptudvikling, der har som mål, at eleven kan gennemføre værdiskabende processer
o Kunde- og konkurrentafklaring samt præcisering af kunderelation, der har som mål, at eleven kan udvikle en relevant markedsføringsstrategi til et relevant kundesegment
o Ressourcer og netværk, der har som mål, at eleven kan analysere behov for ressourcer frem mod en levedygtig virksomhed
o Etablering og karriereafklaring, der har som mål at eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og karrieremuligheder og ønsker i forbindelse med virksomhedsopstart.

Herunder skal der lokalt etableres samarbejde med virksomheder og erhvervsfremmesystem med henblik på at give de unge praksiserfaringer.
- Spredning af viden og erfaring til ungdomsuddannelsesinstitutioner på nationalt plan, der ikke i første omgang er med i projektets udviklingsarbejde.
- Evaluering og formidling af projektets resultater og erfaringer.

Ud af minimum 1.000 unge, som opkvalificeres i iværksætteri via projektet, forventes det, at 800 unge vurderer at have styrket deres iværksætterkompetencer. Det forventes hertil, at minimum 160 af de deltagende unge vælger at starte egen virksomhed i umiddelbar forlængelse af deres deltagelse i projektet.
Se evaluering af projektet (PDF)