Ungeguide (Tidligere Ung på vej og Social Helpdesk)

Projektinformation

 • Startdato

  01.08.2015
 • Slutdato

  31.07.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.531.105
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.765.552
 • Indstillet af

  Vækstforum Bornholm
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Regionskommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700
 • Partnere

  Bornholms Regionskommune

Projektresumé

Projekt "Ungeguide" har til formål at bygge bro til Ungdomsuddannelse for udsatte unge OG støtte dem i at gennemføre.

Projektet har fokus på klargøring og tilegnelse af sociale og faglige kompetencer til indtrædelse i Ungdomssuddannelse og danne backup for de unge, der har startet ungdomsuddannelse.

Projektet skal gennem en periode på 4 år udvikles og implementeres i en bornholmsk kontekst.

Målgruppen er unge bornholmere, der oplever barrierer ift. skole, uddannelse og/eller arbejde eller unge bornholmere i ungdomsuddannelse, der er i risiko for at falde ud af uddannelse. Projektet er faseinddelt i forberedelsesforløb der skal hjælpe den unge til at danne bro inde til Ungdomsuddannelse. Ungeguide er et tilgængeligt tilbud på ungdomsuddannelserne, hvor den unge kan finde vejledning, støtte og overblik over muligheder.

Indikatorer (KPI) i forhold til projektets effekt:

 • Antal unge der starter ungdomsuddannelse
 • Antal unge der gennemfører ungdomsuddannelse
Se evaluering af projektet (PDF)