Ungeindsats Aalborg

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  30.09.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.933.717
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.999.179
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  AMU Nordjylland Aalborg
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9000
 • Partnere

  Aalborg Kommune

Projektresumé

Projektets formål

Ungeindsats Aalborg vil ved hjælp af øget fleksibilitet og samarbejde og med en intensiv, koordineret indsats fra Uddannelseshusets sagsbehandlere og rådgivere i UU Aalborg få flere unge gjort uddannelsesparate og fastholdt i en ungdomsuddannelse ved at have et øget fokus på støtte i overgange.

Ideen tager udgangspunkt i, at kommunen har en bred og godt dækkende vifte af forberedende tilbud, som dog vil kunne gøres endnu bedre ved en øget fleksibilitet og samarbejde mellem aktørerne. Samarbejdet mellem aktørerne og den koordinerede intensive indsats fra Uddannelseshuset er gensidigt afhængige og vil understøtte hinanden gennem projektet.

Projektets aktiviteter

Der oprettes et fleksibelt mobilt koordinerende team med Jobcenter-sagsbehandlere og UU-vejledere. I dette team har sagsbehandlerne et begrænset antal sager og vil derfor kunne oprette en bedre relation til den enkelte unge og kunne lave en håndholdt individuel indsats. Derudover vil der være ressourcer til vidensdeling og relationsopbygning med uddannelsesaktørerne og de forberedende tilbud, så der kan skræddersys tilbud alt efter den enkelte unges behov. Hensigten er, at hver enkelt ung får den støtte og kontinuitet i indsatsen han/hun har behov for og derved bliver uddannelsesparat og fastholdt i uddannelse.

Der udvikles en samarbejdsaftale mellem aktørerne, som sikrer, at økonomiske og administrative barrierer ikke står i vejen for forskellige brobygningsforløb. Herved sikres den fleksible, individuelle tilgang udover projektets levetid og vil også i fremtiden kunne hjælpe flere unge i de svære overgange med valg, fastholdelse og gennemførelse af uddannelse.

Projektets økonomiske partnere er AMU Nordjylland Aalborg, Jobcenter Ung og UU Aalborg.

Projektets er et bredt samarbejde bestående af AMU Nordjylland, Aalborg Kommunes Uddannelseshus (Jobcenter Ung, UU-Aalborg, Socialcenter Ung), Træningshøjskolen, TAMU, Aalborg Ungdomsskole, VUC Nordjylland, flere daghøjskoler (AOF, Fokus, Sind, Kvindedaghøjskolen), Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Produktionsskole, Tech College, SOSU Nord, Aalborg Handelsskole og LO Aalborg.

Projektets resultater

Projektets resultatmål er fastsat til, at 80 % af deltagerne vil være i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen.

Projektets erfaringer og resultater vil blive fulgt nøje af Ungestrategiens Ledergruppe, som blandt andet står for udarbejdelsen af Aalborg Kommunes Ungestrategi.