Vækst 2.0

Projektinformation

 • Startdato

  24.04.2014
 • Slutdato

  30.04.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.480.972
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.628.954
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  Væksthus Nordjylland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220

Projektresumé

Formålet er at skabe vækst i 92 virksomheder med afsæt i strategi-/udviklingsarbejde, gennem kompetenceudvikling af ledere/medarbejdere, samt ved at fastholde eksisterende og tiltrække nye medarbejdere baseret på et gennemarbejdet strategisk beslutningsgrundlag.

Vækst 2.0 tjener samtidig som metodeudviklingsprojekt (nye virkemidler, nye metodikker mv.) hvor læringen implementeres og forankres, så den danner grundlag for fremtidige udviklingsprojekter.

Projektet er faseopdelt:

 • Metodeudvikling
 • Gennemførelse
 • Perspektivering

Ved at udvikle de rette metoder for gennemførelse, og sideløbende opsamle på resultaterne, skabes en projektmodel, der sikrer optimale vækstbetingelser for virksomhederne, samt at de periodeopdelte effektmål nås.

De virksomhedsrettede aktiviteter tager udgangspunkt i hovedaktiviteterne Forretnings-, Ledelses-, Eksport-, Proces-, Produkt- og Salgsudvikling (fase 2).

Der er valgt 3 specifikke indsatsområder (jf. Bilag 2):

 • Vækst via Rådgivning: Bruges når virksomheden står over for forandringer, der kræver en særlig indsats, for at vækstpotentialet udforskes og udnyttes.
 • Vækst via Kompetenceudvikling: skal med afsæt i virksomhedens strategi igangsætte de rette kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere.
 • Vækst via Camps: Baseres på synergien, der opstår, når egen virksomhed spejles i andres. Derved opnår ny læring og best practice fra ligesindede.

For at skabe størst mulig vækst, ønskes nye metodikker i tilgangen til vækstvirksomhederne afprøvet.

Vækst 2.0 er bygget op omkring:

 • Differentiering: En screeningsmodel udarbejdes, for at kunne identificere og differentiere den enkelte virksomheds vækstpotentiale: A=højt, B=middel, og C=lavt. En ny kunde screenes, en vækstkortlægning udarbejdes, og vækstpotentialet vurderes ud fra en række væsktfaktorer.
 • Ansøgningsproces: På baggrund af de differentierede vækstpotentialer vil der være tilsvarende differentierede ressourcer at søge. Vækstpotentialevurdering foretages af en uvildig sparringsgruppe.
 • Forankring: Med afsæt i Transfer Learning sikres et tættere parløb med virksomhederne. Indsatsen forankres, så vægtningen af eksekvering/forankring opprioriteres – dette sikres ved et stort fokus både på før, under og efter.