Vækst via internationale højtuddannede (Via-projektet)

Projektinformation

 • Startdato

  12.10.2017
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.945.539
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.567.324
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Copenhagen Capacity, fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Hovedstaden
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1165
 • Partnere

  Kalundborg Kommune
  Knowledge Hub Zealand
  Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland
  Wonderful Copenhagen

Projektresumé

Projektet har til formål at sikre regionens virksomheder adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst og internationale konkurrenceevne.

Virksomhederne i Region Sjælland, og især de små- og mellemstore (SMV’er), har i stigende grad vanskeligt ved at finde kompetente medarbejdere til deres åbne stillinger. Dette udfordrer ikke alene deres udvikling og vækst, men også deres placering i regionen. Allerede i dag mangler der forskellige former for ingeniører og andre højtuddannede, hvilket kun ser ud til at forværres i de kommende år.

Projektet vil imødegå denne mangelsituation gennem to spor:1. Tiltrækning og modtagelse af udenlandske højtuddannede specialister, 2. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske studerende.

Projektet vil have følgende overordnede effekter:- Antallet af udenlandske højtuddannede med de virksomhedsefterspurgte kompetencer i regionen øges med 55 personer direkte hentet fra udlandet.- Derudover vil 45 herboende internationale studerende komme i fuldtidsjob/studiejob/praktikjob.

Copenhagen Capacity er overordnet projektansvarlig og vil gennemføre projektet i samarbejde med University College Sjælland (Absalon), Kalundborg Kommune, Knowledge Hub Zealand og Wonderful Copenhagen/Shared Service Center. Regionens centrale klynger omkring fx bioøkonomi, fødevareteknologi, logistik og udvalgte af regionens kommuner vil indgå som partnere i projektet og blive involveret i gennemførelsen af dele af projektet. Herudover vil min. 50 af regionens virksomheder (SMV’er) tage del i projektets aktiviteter.

Se evaluering af projektet (PDF)