Vækst via Viden - tilførsel af højtuddannet arbejdskraft

Projektinformation

 • Startdato

  08.01.2016
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.376.278
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.580.299
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220

Projektresumé

Formålet med dette projekt er at sikre vækst og beskæftigelse i de nordjyske virksomheder. Dette vil ske gennem matchning af dimittender, der har afsluttet en videregående uddannelse, og som kan være medvirkende til at forløse vækstpotentiale hos en virksomhed med et fastsat i en vækststrategi.

Aktiviteter

Tilknytning af 98 Vækstpiloter. De 98 dimittender vil blive såkaldte Vækstpiloter, der ansættes i 8 ugers praktik efterfulgt af 4 måneder med løntilskud finansieret af projektet.

Uden for projektet ligger

Matchning mellem nordjyske virksomheder og højtuddannede. Forløsningen af vækstpotentialerne hos 402 virksomheder kan ske via et match med en højtuddannet. Matchningen varetages som udgangspunkt af det lokale erhvervskontor i samarbejde med et jobcenter.

På baggrund af de 402 match mellem højtuddannede og virksomheder, vil de 400 finde ansættelse via InnoBooster, privat løntilskud eller på ordinære vilkår.

Output

Projektet forventes at lede frem til følgende output: 402 virksomheder tilknyttes en højtuddannet på ordinære vilkår, som privat løntilskud eller InooBooster.
98 nordjyske virksomheder vil få tilknyttet en højtuddannet dimittend som vækstpilot på løntilskud.

Effekter

Projektet forventer endvidere at lede frem til følgende effekter: 98 personer (vækstpiloter) vil få forøget deres kompetenceniveau og 175 nye jobs vil blive skabt i de deltagende virksomheder 2 år efter deres deltagelse