Værdiskabelse via videreuddannelse

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2017
 • Slutdato

  01.10.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.414.631
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.354.324
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen University College Nordjylland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220

Projektresumé

Projektet sætter på nye måder fokus faglærtes opkvalificering fra et organisatorisk perspektiv.

Der findes i mange små og mellemstore håndværks- og produktionsvirksomhed ikke en uddannelseskultur, der giver de faglærte incitamenter til at gå i gang med en videregående uddannelse. Det er derfor centralt at arbejde sammen med organisationen og ledelse for at finde nøglen til uddannelse bliver attraktivt både personlig, fagligt og organisatorisk.

50 medarbejdere løftes fra faglært til videregående niveau (60 ETCS) inden for en af følgende uddannelser:

 • Akademiuddannelsen i Automation og drift,
 • Akademiuddannelsen i Innovation, produktion og produktudvikling
 • Akademiuddannelsen i byggeteknologi.

Der gennemføres i alt 300 akademimoduler.

Projektet indeholder følgende:

 • Screeningsmodel og screening i de enkelte virksomheder
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere.

Projektet forventes at være medvirkende til, at der skabes en kultur i virksomhederne for uddannelse, så kompetenceudviklingen fortsætter efter projektet er slut.

I projektet udvikles modeller og metoder, der skal bidrage til at SMV’er styrker opmærksomheden og indsatsen for at udvikle de faglærtes kompetencer og skabe en kultur omkring uddannelse i virksomheden. Metoderne og modellerne ny udvikles i samarbejde med de deltagende virksomheder for at sikre, at de målrettes de konkrete behov og de udfordringer virksomhederne står overfor. Modellerne de kan efterfølgende udbredes til at understøtte andre indsatser og institutioner, der arbejder med faglærtes efteruddannelse.

Se evaluering af projektet (PDF)