Vilje til Vækst

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  66.186.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  33.093.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220

Projektresumé

Formålet med Vilje til Vækst er at adressere de nordjyske vækstudfordringer, ved 1) at fremme den internationale orientering samt 2) at få flere nordjyske virksomheder ind i solide vækstforløb (flere vækstvirksomheder).

Målgruppen for programmet er etablerede virksomheder (over 3 år gamle), der rummer såvel motivationen for at vækste samt et betydeligt vækstpotentiale. For at identificere og rekruttere de nordjyske virksomheder med det største vækstpotentiale foretages en screening på baggrund af deres vækstpotentiale, evne til at indfri det hurtigt og endeligt deres motivation herfor. Den endelige godkendelse foretages af en kernegruppe. Godkendte virksomheder vil få udarbejdet en individuel handlingsplan, der kortlægger det forløb, der skal gøre virksomheden i stand til at indfri sit vækstpotentiale efterfølgende.

Handlingsplanen vil bl.a. omfatte:

 • Skitsering af virksomhedens udfordringer og potentialer
 • Rådgivning / Camps som virkemiddel
 • Henvisning til øvrige regionale og nationale programmer og initiativer

Virksomheder, der bliver godkendt til programmet vil få tildelt en fast kontaktperson hos henholdsvis det lokale erhvervskontor og Væksthus Nordjylland, der sammen vil følge virksomheden tæt i forløbet samt være en uvildig sparringspartner under forløbet, mv. Som en afsluttende del af forløbet i Vilje til Vækst ender hver virksomhed ud med en individuel vækstplan, der kortlægger, hvordan denne efterfølgende kan indfri sit vækstpotentiale dels via den nye viden og de kompetencer, den har fået tilført og dels ved at implementere øvrige tiltag og investeringer, der måtte fremgå af vækstplanen. De virksomhedsspecifikke Vækstplaner forventes bl.a. at medføre at:

 • 70 nye vækstvirksomheder
 • 360 jobs
 • 319.148.936 mio. kr. i øget omsætning
 • 300 virksomheder indfører nye produkter, koncepter eller løsninger
 • 180 virksomheder træder ind på nye markeder.

Projektet er forankret hos Væksthus Nordjylland og vil blive udført i tæt samarbejde med særligt de lokale erhvervskontorer men også øvrige relevante aktører på området.