Virksomheder tager socialt ansvar

Projektinformation

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  31.08.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.714.720
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.939.996
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Jobcenter Vejle
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  Vejle Kommune

Projektresumé

Projekt virksomheder tager socialt ansvar arbejder med hovedaktiviteterne: Udvikling og gennemførelse af fællesforløb for virksomheder og screening af ledige, ansættelse og indslusningsforløb.

Projektet vil bl.a. gennemføre fællesforløb for en række virksomheder som skal:

 • Ruste virksomhederne til at håndtere en række nye ansatte.
 • Hjælpe virksomhederne til at forankre det sociale engagement, hvor der sikres en langsigtet strategi, så virksomhederne også i fremtiden er villige til at tage personer der er langt væk fra arbejdsmarkedet ind i virksomheden, f.eks. via indslusningsforløb.
 • Sikre erfaringsudveksling mellem virksomhederne. Den/de medarbejdere der har den daglige kontakt med den gruppe af borgere, som projektet henvender sig til, står ofte alene og vil gerne have nogle at sparre med fra andre virksomheder.

Projektet vil benytte Job Carving som metode og dermed udfordre virksomhederne på de ønsker de har til en ny medarbejder. Bl.a. hvordan et job kan tilpasses til en anden type medarbejder og hvordan en arbejdsfunktion kan tilpasses, så den kan matche den borger, der skal ind i jobbet. Den ledige vil samtidig blive opkvalificeret, så der er et bedre match mellem virksomhedens ønsker og den lediges kompetencer. Opkvalificeringen kan bestå af forskellige elementer afhængig af den lediges kompetencer og barrierer og virksomhedens behov og ønsker.

Projektet vil skræddersy et indslusnings-/udviklingsforløb som tilpasses den enkelte og som bliver ”håndholdt” i forhold til virksomheden. Civilsamfundet vil også blive inddraget i den nyansattes netværk, så der dermed opnås en øget effekt af indsatsen. De metoder og modeller der udvikles i projektet vil efterfølgende blive forankret i jobcenterets arbejde med de ressourcesvage ledige.

Projektet har som mål, at få etableret 100 indslusningspladser for personer i ressourceforløb, udsatte kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet i 16 virksomheder, samt at få udviklet en metode som jobcentre kan anvende i arbejdet med personer i ressourceforløb, men også i forhold til de andre ovenstående målgrupper.

Den forventede effekt af projektet er, at 70 personer kommer i beskæftigelse, og at 30 personer er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen. Der forventes en succesrate efter forløbet på 70 %.