VISER - Velfærdsteknologisk Implementering, Skalering og Erhvervsfremme

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2024
 • Slutdato

  31.12.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.112.280
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.644.912
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger
 • Støttemodtagerens navn

  UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000

Projektresumé

VISER – Velfærdsteknologisk Implementering Skalering og Erhvervsfremme – er en evidensbaseret katalysator for indkøb, implementering, skalering og forankring af danske SMV’ers velfærdsteknologiske løsninger inden for social-, ældre- og sundhedsområdet i en række danske kommuner. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole leder projektet og faciliterer i samskabelse med kommuner og virksomheder implementeringen af tre velfærdsteknologiske løsninger ude i kommunerne: Digital træning, medicinhåndtering og skærmbesøg. Derved bliver VISER et udstillingsvindue for Danmarks unikke sundhedsvæsen og innovative velfærdsteknologiløsninger. Projektets vellykkede implementeringer at velfærdsteknologiske løsninger i stor skala bliver dermed et fundament for danske velfærdsteknologivirksomheders fremtidige salg til danske og internationale kunder.