VISER - Velfærdsteknologisk Implementering, Skalering og Erhvervsfremme

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2024
 • Slutdato

  31.12.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.829.702
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.331.881
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler, Kompetenceløft og livslang læring
 • Støttemodtagerens navn

  UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000

Projektresumé

I VISER udvikler UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i tæt samarbejde med de deltagende organisationer et målrettet kompetenceudviklingsforløb, der katalyserer implementering, skalering og forankring i driften af danske velfærdsteknologiske løsninger inden for social-, ældre- og sundhedsområdet i en række danske kommuner. 
Hermed suppleres den indsats som VISER skaber via bl.a. de implementerings- og skaleringsforløb som er ansøgt via ansøgning til Regionalfodsmidler. 
VISER sikrer et tilbageløb af viden til teknologiudviklerne omkring særlige behov, og gør dem dermed i stand til at tilpasse eksisterende og kommende velfærdsteknologitilbud.