Waste-to-H2

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2022
 • Slutdato

  31.08.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.159.291
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  985.397
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Grøn, digital genstart af SMVer
 • Støttemodtagerens navn

  DTU
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2800

Projektresumé

Dette forskningsprojekt er opbygget som en forundersøgelse, der søger at afdække mulighederne for at udvinde ren brint fra biogasproduktionen via BE-Clean rensningsteknologien. Således kobler det sig på et igangværende EUDP-støttet demonstrationsprojekt. I de nuværende biogasrensningsprocesser udskilles CO2 og svovlbrinte som affaldsstoffer.

I takt med udviklingen af PtX teknologierne vil den biogene CO2 i stigende grad genanvendes til produktion af alternative grønne brændsler, mens svolvbrinten stadig vil behandles som et affaldsstof. Projektets formål er derfor at undersøge mulighederne for at indsamle og omdanne svolvbrinten til ren brint, der ligeledes kan anvendes direkte i PtX-produktion af alternative brændstoffer. Således vil projektet potentielt bidrage til en yderligere optimering af BE-Clean teknologien, og derved forbedre dennes rentabilitet og udbredelsesmuligheder.

Projektet er organiseret i tre hovedaktiviteter. Først laves et estimat af mængden af ren brint, der kan udvindes og produceres fra biogasreningsprocessen, herunder det samlede energiforbrug denne proces kræver. Dernæst testes kvaliteten af den rene brint for at sikre, at den er tilstrækkelig høj til at kunne anvendes i PtX teknologierne. Endelig undersøges mulighederne for at optimere produktionen af ren brint som led i biogasrensningsprocessen i BE-Clean teknologien.