Nyhed

Webinar om indsatser for levende og bæredygtige bymidter

Erhvervsstyrelsen inviterer til webinar om mulighederne for at søge støtte til udvikling af lokale bymidter. KL, Bolig- og Planstyrelsen og Realdania er medarrangører.

  • 1. juli 2022
  • Levende og bæredygtige bymidter
  • Arrangementer, webinarer, konferencer og kampagner
Bæredygtige bymidter

Foto: iStock.com/Westersoe

Hvornår?

Mandag den 29. august 2022 kl. 13-15 holder Erhvervsstyrelsen webinar sammen med KL, Bolig- og Planstyrelsen og Realdania. Her sætter vi fokus på mulighederne for at støtte til udvikling af lokale bymidter.

Hvad handler webinaret om?

Det lokale by- og erhvervsliv får stadig mere trænge kår i de små og mellemstore byer. Det skyldes ændrede forbrugsmønstre, og at detailhandlen i stigende grad foregår online. Mange steder står butiksvinduerne tomme, og bymiljøer uddør. Udvikling af attraktivt og bæredygtigt byliv for lokale erhverv og borgere skal være med til at sikre sammenhængskraften i samfundet.

I efteråret 2021 indgik regeringen og et flertal af Folketingets partier en bred aftale om at skabe mere liv i de små og mellemstore bymidter. Ambitionen er, at de små lokalmiljøer igen skal være samlingspunkt for byernes borgere. Aftalen betyder, at der skal udvælges ti byer til en forsøgsordning for frie bymidter. Samtidig er der afsat 180 mio. kr. til forskønnelse af byområderne og meget andet.

I perioden 2021-2027 er der desuden mulighed for at søge midler fra EU’s Regionalfond til indsatser med fokus på levende og bæredygtige bymidter. I regionalfondsprogrammet er der afsat 140 mio. kr. til:

  • Offentlig-privat bysamarbejde
  • Strategisk planlægning at bymidterne
  • Omstilling af bymidteerhvervet, fx gennem omstilling af bymidtererhverv 
  • Fysisk omstilling af bymidterne

På webinaret vil vi give overblik over de forskellige midler, der er afsat til at skabe levende bymidter. Og du kan stille spørgsmål i en chat undervejs.

Hvem er webinaret for?

Webinaret er for dig, der arbejder med lokal erhvervsfremme, plan og byfornyelse i en kommune med en eller flere byer med 4.000 til 20.000 indbyggere, hvor det lokale byliv trænger til fornyet energi.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan tilmelde dig webinaret på KL's hjemmeside.

Gå til tilmeldingssiden