Nyhed

Webinar om slutevaluering af de danske Regional- og Socialfondsprogrammer for 2014-2020

COWI og Pluss har gennemført en slutevaluering af de danske Regional- og Socialfondsprogrammer for perioden 2014-2020. Analysen bliver præsenteret på et webinar den 3. november 2023 kl. 12.30 – 14.00.

  • 6. oktober 2023
  • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Iværksætteri
  • Uddannelse, livslang læring og social inklusion
  • Arrangementer, webinarer, konferencer og kampagner
Stockfoto - webinar

Foto: istock.com/svetikd

Slutevaluering af Regional- og Socialfonden for 2014-2020

Projekterne under de danske Regional- og Socialfondsprogrammer for 2014-2020 er, med undtagelse af REACT-EU-projekter, afsluttet. På den baggrund er der gennemført en slutevaluering af de to programmer med henblik på at opsummere resultaterne for 2014-2020 programperioden og fremhæve læringspunkter for hver af programmernes prioritetsakser.

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI og Pluss gennemført slutevalueringen. Evalueringen skal ses i sammenhæng med midtvejsevalueringerne af programmerne for 2014-2020, der blev offentliggjort i 2019. Slutevalueringen består af en rapport for hver af de to programmer. Rapporterne offentliggøres på udviklingidanmark.dk og erhvervsfremmebestyrelsen.dk umiddelbart efter webinaret. Der foretages separate evalueringer af de forskellige indsatser som REACT-EU-midlerne har været udmøntet i. Ligeledes foretages en særskilt evaluering af prioritetsakse 4 i Regionalfondsprogrammet, der vedrører bæredygtig grøn byudvikling.

Webinar om analysen

COWI og Pluss præsenterer slutevalueringen af Regional- og Socialfonden 2014-2020 på et webinar. Erhvervsstyrelsen opfordrer alle interesserede til at deltage i webinaret, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål om evalueringens resultater. 

Tid og sted

Webinaret er fredag den 3. november 2023 kl. 12.30 – 14.00.

Tilmelding

Tilmeld dig senest 1. november kl. 12.00.

Portrætbillede Christian Andrea Schultz

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om webinaret.

Christian Andreas Schultz

Email: chrsch@erst.dk

Telefon: 3529 1569