Inspirationskilde for grønne energiløsninger

Målet med erhvervsfyrtårnet er at gøre Sydjylland til et centrum og en inspirationskilde for nye grønne energiløsninger i kampen mod klimaforandringer og afhængigheden af fossile energikilder. En international energimetropol, der fastholder og udbygger styrkepositionen inden for grøn energi.

  • Opdateret 18. april 2024

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

work-live-stay er en af de organisationer, som har deltaget i samarbejdet med det EU-støttede Erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling. work-live-stay er et projekt- og videnshus, som hjælper danske arbejdspladser med at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Og netop udvikling af grønne kompetencer er et af sporene hos det sydjyske erhvervsfyrtårn.

”Vi er lidt utraditionelle i vores samarbejde med erhvervsfyrtårnet, men vores opgave er at udvikle og deltage i projekter og søge fondsmidler til gavn for SMV’er inden for grøn energi og sektorkobling. På den måde er vi med til at lede indsatsen og sikre, at vi fastholder fyrtårnets oprindelige grundtanke”, udtaler Iben Arvad Hansen, som er direktør i work-live-stay.

Direktør Iben Arvad Hansen fra work-live-stay

Direktør Iben Arvad Hansen fra work-live-stay

Epicenter for grønne energiløsninger

Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling har base i Sydjylland, og målsætningen er at gøre regionen til et epicenter for grønne energiløsninger. Omstillingen af det danske samfund fra fossile energikilder til grøn energi kræver arbejdskraft. Det kræver en bevægelse fra det, vi kender i dag, til det, som bliver fremtiden lige om lidt.

”Det er et langt, sejt træk der skal til, men også et nødvendigt træk. Vores erfaring siger, at det er den håndholdte indsats, som virker bedst, altså at være ude på virksomheden og fornemme deres behov og kunne give noget konkret sparring, for eksempel omkring kompetenceudvikling og uddannelsesplaner”, siger Iben Arvad Hansen. 

Et godt liv med et grønt energiaftryk

Work-live-stay spiller aktivt med, når Sydjyllands unikke styrkepositioner bringes i spil for at bidrage til en løsning af verdens klimaudfordringer og gøre det muligt at leve et godt liv med et nyt grønt energiaftryk. Sektorer skal kobles sammen, der skal indgås unikke samarbejder, siloer skal nedbrydes og der skal skabes innovative løsninger på kendte problemer.

”Vores del af løsningen handler om arbejdskraft. En arbejdskraft med kompetencer til den grønne omstilling. Vi sætter ind med løsninger og er med til at ændre uddannelser, sikre international rekruttering af specialister, gennemføre uddannelsesforløb, øge optaget på erhvervsuddannelser, give HR-sparringer og sætte skub i efter- og videreuddannelse”, pointerer direktøren.

Et netop afsluttet et EU-støttet projekt har afprøvet en række muligheder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Gennem kurser og uddannelsesforløb for medarbejdere, indsigt til unge om grønne karriereveje, hjælp til virksomheder, som styrker deres rekruttering og udvikling af kompetencer. Og opmærksomhed fra internationale jobsøgende på messer og i kampagner.

Har vi vækket din interesse?

Måske kan du også få hjælp til at teste netop din ide, prototype eller løsning? Bag Erhvervsfyrtårnet står offentlige aktører og private virksomheder klar til at invitere dig ind i det faglige partnerskab

Kampagne: Danmarks otte erhvervsfyrtårne sætter spot på innovative løsninger

De otte erhvervsfyrtårne er udpeget som strategisk vigtige indsatser i 2021-2027-programmerne. Erhvervsfyrtårnene fordeler sig over hele landet og arbejder med styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, life science, biosolutions, bæredygtigt byggeri, robotteknologi og vandteknologi. 

I vores kampagne kan du bl.a. møde Claus fra Task Engineering Danmark, Sofie fra Emento og Allan fra Grøngas – alle sammen virksomheder, der har fået hjælp til at styrke deres kompetencer, løsninger eller ideer hos et af landets erhvervsfyrtårne.

Læs alle historier fra kampagnen

FAKTA om work-live-stay

work-live-stay er projekter, viden og netværk. Et netværksbaseret videns- og projekthus, som hver dag arbejder for at understøtte danske virksomheders evne til at tiltrække og beholde danske og internationale medarbejdere og derved sikre optimale vækst- og udviklingsbetingelser. work-live-stay faciliterer samarbejder mellem offentlige aktører, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fokus på opgaven med at levere kvalificeret arbejdskraft til det danske arbejdsmarked.

Læs mere om work-live-stay og fyrtårnsprojektet

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnene

I 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren en rammeaftale om opstart af erhvervsfyrtårne på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstteams.

Erhvervsfyrtårne skal løfte erhvervsudvikling og beskæftigelse i den enkelte landsdel inden for udvalgte styrkepositioner, men virksomheder fra hele landet kan deltage.

De otte erhvervsfyrtårne dækker over:

  • Erhvervsfyrtårnet for Life Science og offentlig-private samarbejder
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter
  • Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions
  • Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
  • Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi
  • Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
  • Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Erhvervsfyrtårnene er igangsat med 595 mio. kr. fra REACT-EU i 2021. I 2023 indstillede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 162 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 32 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 118 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om erhvervsfyrtårnene

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Sydjylland skal være en international, grøn energimetropol, der fastholder og udbygger den eksisterende styrkeposition inden for grøn energi. Blandt de første konkrete mål er etableringen af et nationalt center, der skal udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger, herunder Power2X. Det ambitiøse fyrtårnsprojekt skal bidrage til, at en mere bæredygtig energisektor med flere grønne kompetencer kan være med til at sikre, at Danmark når sit klimamål i 2030.

Besøg hjemmesiden for Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling