Nyhed

190 mio. kr. skal bidrage til udvikling af CCUS-teknologi til gavn for klimaet og arbejdspladser

Dansk teknologi inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2 får en saltvandsindsprøjtning på 190 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Målet er både en klimaeffekt og at udvikle lokale værdikæder, der sikrer arbejdspladser i Nord- og Sydjylland.

 • 27. april 2023
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Nye ansøgningsrunder
3D rendering af transport af hydrogen

Foto: iStock.com/Petmal

Hvis Danmark skal indfri regeringens mål om klimaneutralitet i 2045, er det nødvendigt at bruge teknologier, der indfanger, anvender og lagrer CO2 – i daglig tale CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage). 

Danmark er godt med på CCUS-teknologien, men mangler fortsat at skalere og udvikle området yderligere. Med den politiske aftale En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 besluttede en bred kreds af partier derfor at afsætte 190 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til at opbygge lokale værdikæder inden for området.

Midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling bliver udmøntet af et indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der alle har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet. Formand for indstillingsudvalget er Peter Hansen, der er CEO for energiteknologi-virksomheden Welltec: 

”Danske virksomheder har store muligheder i et voksende marked for CCUS-teknologier, og der er mange virksomheder involveret på tværs af hele forsyningskæden. Men der er brug for at bidrage til at få den samlede værdikæde på plads, hvis vi skal opnå den fulde klimaeffekt af CCUS i Nord- og Sydjylland – og det skal de 190 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling bidrage til.”

Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører kan søge midlerne fra Fonden fra Retfærdig Omstilling. Midlerne kan gå til forsknings- og udviklingsaktiviteter, forprojekter og investeringer i bygninger og anlæg. 

Formanden for indstillingsudvalget, Peter Hansen, uddyber:

”En del af CCUS-teknologien er kendt og bruges allerede, men der er et stort behov for at få andre dele af teknologien testet og udviklet. Hidtil har pilotanlæggene for CO2-fangst fx kun kunnet fange op til ét ton CO2 om dagen, og da selv mindre udledere har en udledning på 5.000 tons CO2 om året, skal der mere forskning og udvikling til, inden vi kan skalere området.”

Vurderingen er, at der er et betydeligt potentiale for arbejdspladser i CCUS-teknologi. Dansk Metal forventer, at op mod 3.300 arbejdspladser kan bevares i takt med at olie- og gasfelterne i Nordsøen konverteres til Carbon Capture Storage-anlæg. Det stiller krav om efteruddannelse og omskoling, og derfor kan projekter også få støtte til kompetenceløft af arbejdskraft. 

FAKTA om annonceringen Udvikling af lokale værdikæder inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

 • Der er afsat op til 190 mio. kr. til indsatsen Udvikling af lokale værdikæder inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).
 • Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører. 
  Kun aktiviteter i Nord- og Sydjylland er støtteberettigede, og projekter skal være afsluttet inden for tre år.
 • Ansøgningsfristen er den 31. august 2023 kl. 12.
 • Sekretariatet for indstillingsudvalget holder webinar om indsatsen den 4. maj 2023 kl. 13-15.

Læs mere om ansøgningsrunden

Tilmeld dig webinaret

FAKTA om Fonden for Retfærdig Omstilling

Frem til 2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Nord- og Sydjylland. Aktiviteterne skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi. 

Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. 

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal:

 • Skabe et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne
 • Sikre bedre vilkår for grøn omstilling i danske SMV’er
 • Understøtte udviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse
 • Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier
 • Fremme grønne og cirkulære teknologier 

Midlerne udmøntes af et særskilt indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet.

Læs mere om Fonden for Retfærdig Omstilling