Nyhed

196 mio. kr. skal gøre kendt ovnfunktion til et stærkt våben i klimaomstillingen

Med brug af brun raffinering – og især pyrolyse – kan klimaet skånes for millioner af tons CO2 i 2030, og samfundet kan få mere bæredygtig og grøn energi. Derfor annoncerer Fonden for Retfærdig Omstilling nu 196 mio. kr. til at udvikle bl.a. teknologien bag pyrolyse.

 • 26. april 2023
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Nye ansøgningsrunder
BIllede fra Stiesdal SkycleanC

Foto: Stiesdal SkyClean

Regeringen har fremrykket målet for Danmarks klimaneutralitet til 2045, og forude venter derfor en stor omstilling, hvor nye teknologier inden for brun raffinering – som pyrolyse og HTL – ventes at komme til at spille en betydelig rolle.

Især pyrolyse, som mange danskere kender som en rensefunktion i ovnen hjemme i køkkenet, vurderes af FN’s Klimapanel IPCC at være en central teknologi. Pyrolyseolie og pyrolysegas kan erstatte fossil olie og indgå i produktionen af bæredygtigt brændstof til fx fly. Samtidig produceres biokul, der kan binde CO2 fra den oprindelige biomasse over lang tid. Biokul kan fx oplagres eller anvendes i beton. Klimarådet har vurderet, at udrulning af teknologien i stor skala har potentiale til at reducere Danmarks udledning med op til 2 mio. tons CO2 i 2030.

Med den politiske Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug blev det i 2021 besluttet at øremærke 196 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til at udvikle brun bioraffinering såsom pyrolyse.

Midlerne fra fonden bliver udmøntet af et indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet. Formand for indstillingsudvalget er Peter Hansen, der er CEO for energiteknologi-virksomheden Welltec: 

”Brun bioraffinering er en helt central teknologi, når det drejer sig om at konvertere rest- og affaldsprodukter fra fx landbruget til grøn energi og kulstof, som kan optage CO2. Især pyrolyse har et kæmpestort potentiale i klimaomstillingen, men lige nu er teknologien stadig på demonstrationsniveau. Vi har brug for forskning og innovation, så teknologien kan udvikles og kommercialiseres, og der hurtigst muligt kan skabes et marked. Den udvikling skal midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling sætte fart på.”

Grønt brændstof og CO2-lagring

Ved pyrolyse brændes rest- og affaldsprodukter fra landbrugs- og affaldssektoren, fx gylle, halm, slam fra spildevand og restfibre fra biogasproduktion, ved høj temperatur. I processen udskilles pyrolyseolie og -gas, som kan blive til bæredygtigt brændstof, fx i fly. Et andet restprodukt, biokul, kan lægges i store kulstoflagre, hvor det binder CO2. Materialet kan fx også benyttes i produktion af beton eller til stormflodsbeskyttelse i byområder. 

Medlem af indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling Svend Elberg Thomsen, der er klimachef i energiselskabet Norlys, understreger behovet:

"Pyrolyse er genialt, fordi vi kobler forskellige sektorer sammen, som kan hjælpe hinanden med at blive grønne. Vi håber, at de 196 mio. kr. kan få sat gang i store anlæg, som på sigt kan bære sig selv økonomisk og hjælpe klimaet i stor skala”. 

Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører kan søge midlerne fra Fonden fra Retfærdig Omstilling. Midlerne kan bruges til forsknings- og udviklingsaktiviteter, forprojekter og investeringer i bygninger og anlæg mv. Vurderingen er, at der ligger op mod 1.000 nye arbejdspladser i den nye sektor. Det stiller krav om efteruddannelse og omskoling, og derfor kan projekter også få støtte til kompetenceløft af arbejdskraft.

FAKTA om annonceringen Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse

 • Der er afsat op til 196 mio. kr. fra Fonden fra Retfærdig Omstilling til indsatsen Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse. 
 • Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører.
 • Kun aktiviteter i Nord- og Sydjylland er støtteberettigede, og projekter skal være afsluttet inden for tre år. 
 • Ansøgningsfrist er tirsdag den 29. august 2023 kl. 12.00
 • Sekretariatet for indstillingsudvalget holder webinar om indsatsen 2. maj 2023 kl. 13-15.

Læs mere om ansøgningsrunden

Tilmeld dig webinaret

FAKTA om Fonden for Retfærdig Omstilling

Frem til 2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Nord- og Sydjylland. Aktiviteterne skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi. 

Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. 

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal:

 • Skabe et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne
 • Sikre bedre vilkår for grøn omstilling i danske SMV’er
 • Understøtte udviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse
 • Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier
 • Fremme grønne og cirkulære teknologier 

Midlerne udmøntes af et særskilt indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet.

Læs mere om Fonden for Retfærdig Omstilling