Nyhed

Åbent for ansøgninger til "Det danske klyngeprogram 2025-2028"

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har nu åbnet for ansøgninger til at fremme innovationssamarbejder i SMV’er. Ansøgningsfristen hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er d. 13. august 2024 kl. 12.00.

 • 15. maj 2024
 • Innovation og styrkepositioner
 • Nye ansøgningsrunder
Billede der symboliserer teknologiudvikling

Foto: iStock.com/gorodenkoff

Det er under Klyngeprogram 2025-2028 muligt at søge om tre bevillingstyper:

 • Bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (360 mio. kr. udbydes)
 • Innovationsbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (230 mio. kr. udbydes, heraf 102 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 128 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler)
 • Basisbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (130 mio. kr. udbydes fra de decentrale erhvervsfremmemidler)

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan der både ansøges om midler og om status som udpeget klyngeorganisation for perioden 2025-2028. Udpegningen foretages af uddannelses- og forskningsministeren og er en forudsætning for at opnå tilskud under Klyngeprogram 2025-2028. For yderligere information om udpegning og midlerne fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen henvises til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside.

Hvem kan søge?

Annonceringen kan søges af eksisterende klyngeorganisationer og nye private aktører, som samtidig søger om at blive udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som klyngeorganisation for perioden 2025-2028.

Annonceringens formål

Indsatsen skal styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere SMV’ers samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder. Ansøgningsrunden skal derudover fastholde en stærk og konsolideret klyngestruktur til fordel for de danske SMV’er.

Aktiviteter i projektet kan fx være:  

 • Videnspredning og matchmaking 
 • Fremme af innovationsprojekter- og ansøgninger 
 • Samarbejdsprojekter 
 • Internationalisering 
 • Generel ledelses-, sekretariats- og bestyrelsesarbejde.

Vurdering af ansøgninger

Ansøgninger til innovationsbevillinger bliver vurderet ud fra fire kriterier:  

1. Resultater og effekter   
2. Fremme danske styrkepositioner 
3. Målgruppe og tilgængelighed 
4. Partnerskab og samarbejde

Ansøgninger til basisbevillinger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

1. Private økonomiske bidrag til driften 
2. Tiltrækning af øvrige ressourcer til klyngen og økosystemet 
3. Engagement fra økosystemet i udviklingen af klyngen

Yderligere information

Læs mere om indsatsen og se annonceringsmaterialet

Billede af Line Nikolajsen

Kontakt Erhvervsstyrelsen/Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Line Kjær Nikolajsen 
Email: linnik@erst.dk 
Telefon: 3529 1414

Billede af Mette Holm Linnet fra UFM

Kontakt Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Mette Holm Linnet
Email: mehl@ufm.dk 
Telefon: 7231 8229