Det danske klyngeprogram 2025-2028

Frem til den 13. august 2024 kl. 12.00 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til sin del af finansieringen af “Det danske klyngeprogram 2025-2028”. Der kan parallelt søges om midler og udpegning hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er Uddannelses- og Forskningsministeren, der forestår udpegning af klyngeorganisationer for perioden 2025-2028.

Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere SMV’ers samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder. Ansøgningsrunden skal derudover videreudvikle en stærk og konsolideret klyngestruktur, til fordel for de danske SMV’er.

 • Opdateret 27. juni 2024
Åben

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Innovation

 • Finansiering

  102 mio. kr. fra Regionalfonden og 258 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler.  

 • Projektperiode

  Op  til fire år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 15. maj 2024 til 13. august 2024 kl. 12.00.

Ansøg

Baggrund

Danske SMV’er og iværksættere har generelt interesse i at arbejde med innovation, men der findes flere barrierer for, at disse målgrupper engagerer sig i samarbejdsbaserede innovationsaktiviteter. Barriererne er fx manglende viden om, hvilket innovationspotentiale virksomheden har, hvordan man konkret arbejder med innovation, hvilke innovationsaktiviteter der er tilgængelige og relevante for virksomheden, og hvilke aktører der er værdi i at samarbejde med. Det er afgørende at overkomme disse barrierer for at sikre, at i SMV’er og iværksættervirksomheder arbejder med innovation, og dermed sikrer vækst, jobskabelse og udvikling.  

Klyngeorganisationer er et effektivt virkemiddel til at fremme samarbejdsbaseret innovation i SMV’er, og nedbryde ovennævnte barrierer. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker derfor at investere i klyngeorganisationer, med fokus på at fremme og accelerere SMV’ers samarbejde om innovation. Klyngeorganisationerne skal koble danske SMV’er med relevant forskning, udvikling og markedskendskab, hvormed ny viden bringes i anvendelse hos SMV’er i hele landet. Udvikling af nye teknologier processer, produkter og services styrker danske virksomheders robusthed og konkurrenceevne, og spiller en nøglerolle i virksomhedernes tilpasningsevne og forudsætninger for succes i en konstant foranderlig verden med bl.a. geopolitisk uro, opbrud i værdi- og forsyningskæder samt krævende digitale og klimamæssige omstillingsprocesser.

Klyngeindsatsen skal spille en understøttende rolle i denne sammenhæng, da klyngeorganisationerne har et særligt indblik i økosystemernes og virksomhedernes nuværende innovationsbehov og problemstillinger samt videninstitutionernes forskningsområder inden for klyngernes erhvervs- og teknologiområder. Klyngeorganisationerne skal dermed være et bindeled mellem de SMV’er, som har et potentiale for at kunne implementere ny viden i deres forretningsmodeller, og de videninstitutioner, virksomheder, myndigheder, investorer og rådgivere, som kan bidrage til relevante løsninger på SMV’ernes innovationsrelaterede problemstillinger.  

På baggrund af ovenstående indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til ansøgninger inden for ”Det danske klyngeprogram 2025-2028”. Bemærk at ansøgningsrunden består af fire dokumenter:

 • En overordnet annonceringstekst (fælles mellem DEB og UFS)
 • Et bilag vedr. finansiering fra UFS (findes på UFS hjemmeside)
 • Et bilag vedr. basismidler fra DEB
 • Et bilag vedr. innovationsmidler fra DEB 

Det danske klyngeprogram 2025-2028

Annoncering

Bilag 4: Basisbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Annoncering

Bilag 5: Bevilling til konkrete innovationssamarbejder  fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Annoncering

Indsatsen skal styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere SMV’ers samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder. Ansøgningsrunden skal derudover fastholde en stærk og konsolideret klyngestruktur, til fordel for de danske SMV’er

Aktiviteter i projektet kan fx være:  

 • Videnspredning og matchmaking
 • Fremme af innovationsprojekter- og ansøgninger
 • Samarbejdsprojekter
 • Internationalisering
 • Generel ledelses-, sekretariats- og bestyrelsesarbejde.

Målgruppe:

Målgruppen for klyngeindsatsen er SMV’er og iværksættere med innovationspotentiale, der kan realiseres i samarbejde med videninstitutioner, andre SMV’er, store virksomheder, private rådgivere og investorer, offentlige myndigheder mv.  

Geografi:

Klyngeprogrammet skal være tilgængeligt for relevante virksomheder uanset, hvor i landet virksomhederne har hjemme. Klyngeorganisationerne skal derfor have værditilbud med relevans for målgruppen i hele landet. Det er klyngeorganisationernes opgave at gøre dette på en effektiv, overskuelig og relevant måde i samspil med andre aktører i erhvervsfremme- og innovationssystemet og under hensyntagen til virksomhedernes behov og geografiske fordeling samt klyngeorganisationens økonomiske bæredygtighed.  

Samlet udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse op til 360 mio. kr. med denne annoncering. Heraf finansieres op til 102 mio. kr. fra Regionalfonden, prioritet 1.1, og op til 258 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. 

Der udbydes 230 mio. kr. til såkaldte innovationsbevillinger og 130 mio. kr. til såkaldte basisbevillinger. Hver ansøger kan maksimalt søge om 23 mio. kr. til innovationsbevillinger og maksimalt 13 mio. kr. til basisbevillinger. 

For innovationsbevillingerne er det muligt at ansøge Regionalfondsmidler uden samtidig at ansøge om decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke ansøges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Projektets øvrige finansiering kan være kontante tilskud fra såvel private som offentlige givere, eller ske som projektpartnernes egenfinansiering, herunder gennem timer m.v., jf. vejledning om støtteberettigelse, og under overholdelse af gældende regler, herunder Lov om Erhvervsfremme.

Ansøgninger til innovationsbevillinger bliver vurderet ud fra fire kriterier: 

A. Resultater og effekter  
B. Fremme danske styrkepositioner
C. Målgruppe og tilgængelighed
D. Partnerskab og samarbejde

Ansøgninger til basisbevillinger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A. Private økonomiske bidrag til driften
B. Tiltrækning af øvrige ressourcer til klyngen og økosystemet
C. Engagement fra økosystemet i udviklingen af klyngen

Kriterierne uddybes i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger til indsatsen skal ligge inden for annonceringens rammer, og innovationsbevillingen skal ligge indenfor Regionalfondens prioritet 1.1 ’Mere forskning og innovation i danske SMV’er', indsatstype A ’Fremme af innovationskapacitet og samarbejdsprojekter’.

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema  (kræver MitID Erhverv). 

Ansøgningsfristen for begge bevillingstyper er den 13. august 2024 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgning på sit møde den 14. november 2024.

Har du brug for vejledning?

Erhvervsstyrelsen vejleder om rammerne for annonceringen, regler for støtteberettigelse mv.

For yderligere information om innovationsbevillingen henvises til Line Kjær Nikolajsen, LinNik@erst.dk tlf. 35 29 14 14 og for basisbevillingen henvises til Karen Bang Cramer, KarCra@erst.dk, tlf. 35 29 19 55.

Webinar og yderligere svar på spørgsmål

Sekretariatet afholdte webinar den 28. maj 2024 kl. 14.00-16.00.

Se slides fra webinaret

Se Q&A fra webinaret

Grundet ferie kan der ikke påregnes besvarelse af spørgsmål i perioden fra 19. juli 2024 til og med d. 31. juli 2024.

Startpakker med dokumenter

Vi har samlet tre "startpakker" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med og uden EU-medfinansiering.

Billede af Line Nikolajsen

Kontakt Erhvervsstyrelsen/Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Line Kjær Nikolajsen 
Email: linnik@erst.dk 
Telefon: 3529 1414

Billede af Mette Holm Linnet fra UFM

Kontakt Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Mette Holm Linnet
Email: mehl@ufm.dk 
Telefon: 7231 8229

Grundet ferie kan der ikke påregnes besvarelse af spørgsmål i perioden fra 19. juli 2024 til og med d. 31. juli 2024.