Bornholms Iværksætterprogram

Projektinformation

 • Startdato

  01.03.2018
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.942.054
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.349.228
 • Indstillet af

  Vækstforum Bornholm
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Business Center Bornholm
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700

Projektresumé

Bornholms Iværksætterprogram

Bornholms Iværksætterprogram har til formål at styrke iværksættere og opstartsvirksomheder på Bornholm. Projektet skal bidrage til at flere innovative og vidensintensive iværksættere starter op på øen, at overlevelsesraten øges og at opstartsvirksomhedernes potentialer for vækst og jobskabelse understøttes. Det forventes at 30 iværksættere deltager i forløbene og at 5 personer starter virksomhed under eller umiddelbart efter deltagelse i programmet.

Aktiviteter: Iværksætterprogrammet er struktureret som længerevarende udviklingsforløb bestående af en kombination af individuel rådgivning, fælles workshops samt onlinebaseret sparring, der skal sætte fart på iværksætternes udviklingsproces. Iværksætterprogrammet vil have fokus på at aktivere de særlige stedbundne ressourcer der findes for iværksættere på Bornholm og forventes bl.a. at henvende sig til innovative iværksættere indenfor fødevarer, fremstillingserhvervene samt turismeiværksættere, som har behov for fysisk plads og adgang maskineri til fremstilling af prototyper.

Deltagerne i iværksætterprogrammet vil eksempelvis få mulighed at arbejde med:
• Udvikling og kvalificering af forretningsidé og -produkt.
• Brugerdreven design og produkttests med feedback fra kunder.
• Udvikling af produktion og distributionssystem.
• Udvikling af forretningsmodel.
• Udvikling af hjemmeside, sociale medier, video, foto og kommunikationsmaterialer
• Salg, markedsføring, PR og branding af virksomhed og produkt.
• Forberedelse og gennemførsel af crowdfunding kampagne.
• Udvikling af forretningsplan, salgspitch og klargørelse til investorer.
• Sammensætning af medarbejdergruppe, strategiske samarbejdspartnere og eventuel bestyrelse eller advisory board.

Deltagerne i programmet får mulighed for at indhente konsulenthjælp hos lokale virksomheder, der kan rådgive om produktudvikling, eksempelvis indenfor fødevarer, metalindustri, trævarer og betonproduktion samt tekstil, keramik, glas.

Programmet inkluderer også matchmaking aktiviteter, pitcharrangementer samt involvering af etniske iværksættere.

Udførende aktører: Bornholms Iværksætterprogram gennemføres med Business Center Bornholm som operatør, mens projektets aktiviteter vil være forankret i opstartsmiljøet omkring Bornholms iværksætterhus i Nexø, Møbelfabrikken.
Se evaluering af projektet (PDF)