Change Zealand

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  45.350.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  27.210.000
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180
 • Partnere

  Copenhagen Capacity, fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Hovedstaden
  DTU
  Fonden Femern Bælt Forum
  Knowledge Hub Zealand

Projektresumé

Gennemgribende forandringer på Sjælland og øerne. Projektet er startskuddet på en langsigtet indsats, hvis formål er at realisere det andet strategiske spor vedrørende gennemgribende forandringsskabende potentialer i det regionale kapitel om Sjælland i erhvervsfremmestrategien. Målet er at fylde hullerne ud i økosystemet, både der hvor det er svagt udviklet, og hvor der er behov for yderligere fokus og styrkelse af de bevægelser, som allerede er sat i gang.

Projektaktiviteterne sigter på at professionalisere/modne de deltagende virksomheder, så de bliver i stand til at omsætte et af de forandringsskabende potentialer til skalering og vækst i virksomheden. Derved udvikles et erhvervsliv i region Sjælland, som er robust og dermed rustet til skiftende konjunkturer og international konkurrence, og agilt og dermed i stand til at udnytte nye udviklingstendenser i forhold til teknologi, efterspørgsel og forretningsmodeller.

Projektet tager udgangspunkt i de lokale erhvervspotentialer, som beskrives i strategien, og organiseres i tre indsatsområder, der hver især søger at forløse et eller flere af de forandringsskabende potentialer:

 • Femern Korridor
  Målet med indsatsen er at udvikle konkurrencedygtige virksomheder inden for bygge, anlæg og industri, der kan indgå som sparringspartner i anlægsprojektet, samt udvikle erhvervslivet langs Femern korridoren fra Rødby til Greve.
 • Bioproduktion og fødevarer
  Målet med indsatsen er at udvikle og tiltrække SMV’er, der kan eksportere, kobles på internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder i området og/eller indgå i cirkulære værdikæder på tværs af de to produktgrene.
 • Man on the moon
  Målet med indsatsen er at udvikle fremtidens store virksomheder – man on the moon - i region Sjælland.

155 virksomheder deltager i skræddersyede individuelle projektforløb, hvor de professionaliseres og modnes, så de bliver i stand til at omsætte potentialet til skalering og vækst.

Følgende aktiviteter tilbydes i projektet:

 • Sparring med forretningsudviklere fra projektpartnerskabet
 • Samarbejde med studerende, forskere, specialister eller andre virksomheder
 • Rådgivning fra eksterne eksperter med tilskud fra projektet
 • Adgang til testfaciliteter
 • Deltagelse i erhvervsnetværk og workshops
 • Kontakt til projektpartnerskabets netværk.

Udviklingen af de eksisterende virksomheder suppleres med investeringsfremme med det formål at tiltrække nye danske og udenlandske virksomheder til region Sjælland.