CO2Vision 2.0 Kompetence

Projektinformation

 • Startdato

  01.07.2023
 • Slutdato

  30.06.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  21.803.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.429.200
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler, Kompetenceløft og livslang læring
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9200

Projektresumé

CO2Vision, Kompetence bidrager til at styrke SMV’ers adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for CCUS-relaterede kompetencer. Formålet er at tilføre deltagerne viden og kompetencer, inden for CCUS, så de kan indgå, både på kort og lang sigt, i realiseringen af det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision.

Projektets hovedaktiviteter er målrettede videnarrangementer, kompetenceudviklings- og idémodningsforløb samt udvikling af kursusmoduler og valgfag, hvor i alt hhv. 384 SMV’er med 703 ansatte og 572 studerende vil deltage.

Projektet står på en solid governancemodel og er én ud af 3 projekter indsendt på vegne af CO2Vision Konsortiet, hvis vision er, at gøre Nordjylland til foregangsregion for udviklingen af fremtidens grønne erhverv.

I projektet indgår partnerne: MARTEC, erhvervsskolerne i Nordjylland, Professionshøjskolen UCN, Aalborg Universitet og International House North Denmark.