Compress Sjælland

Projektinformation

 • Startdato

  11.03.2015
 • Slutdato

  01.11.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.205.096
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.250.037
 • Indstillet af

  National pulje
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Tietgen
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  AARHUS TECH
  Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium
  Mercantec
  Erhvervsakademiet Lillebælt

Projektresumé

Projekt Compress har til formål at hjælpe op til 30 SMV'er indenfor fremstillingssektoren med at blive mere ressourceeffektive. Virkemidlerne er primært viden- og kompetenceudvikling, der skal sætte medarbejderne i stand til at omsætte deres kendskab til produktionsprocesser, råstoffer og halvfabrikata til effektiv anvendelse af ressourcerne, der også omfatter virksomhedens forbrug af energi og vand.

Viden- og kompetenceudviklingen varetages primært af de medvirkende erhvervsskoler og erhvervsakademier i samarbejde med de deltagende virksomheder og de øvrige partnere i projektet, der er landsdækkende med en bred partnerkreds bestående af skoler, erhvervsfremme, rådgivere, vidensinstitutioner og arbejdsmarkedets parter (brancheorganisationer). Regionerne indgår også i samarbejdet.

Kompetenceudviklingen spænder over et bredt indhold fra LEAN til projektledelse og fra materialekendskab til innovation. Uddannelsesaktiviteterne kan gennemføres på forskellig vis fra læring direkte i produktionen til traditionelle skolekurser med mellemliggende træning med eller uden e-læring. Hvad og hvordan kompetenceudviklingen sker fastlægges i det konkrete virksomhedsprojekt ud fra virksomheden konkrete behov og muligheder.

For at deltage skal en virksomhed vurderes som parat til at få udbytte af ressourceeffektivitetsindsatsen, der tilrettelægges som et konkret virksomhedsprojekt. Ligeledes skal en betydelig del af medarbejdergruppen deltage i kompetenceudviklingen, der også har fokus på aktiv medarbejderinddragelse.

Projektet er samvist med SFNP-15-0001

Se evaluering af projektet (PDF)