Digitale veje til vækst - SMV kompetence

Projektinformation

 • Startdato

  15.05.2018
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  21.036.995
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.166.219
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Zealand Sjællands Erhvervsakademi S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4600
 • Partnere

  Maritime Development Center
  Roskilde Universitet
  SMVdanmark
  Væksthus Sjælland

Projektresumé

Socialfondsprojektet "Digitale veje til vækst - SMV kompetence" vil udnytter de muligheder, som Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond giver, med henblik på at styrke produktivitet og digitalisering i Region Sjælland.

Formålet med projektet er at indfri små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering og innovationsevne med fokus på Region Sjællands ReVUS brancher.

Projektet inddrager 90 af regionens virksomheder og inddrager 370 deltagere i kompetenceudvikling. Det estimeres at 333 deltagere (svarende til 90%) opnår et kompetenceløft og højere omstillingsparathed, der fører til højere produktivitet og innovationsevne.

Virksomhederne vil forventes at få en øget beskæftigelse på i alt 40 medarbejdere 2 år efter deltagelsen i projektet.

Projektet understøtter Region Sjællands Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og har SMVer inden for ReVUS brancherne (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og transportbranchen, bioøkonomi) som målgruppe.

Projektet vil bidrage til øget beskæftigelse i Region Sjælland ved at kompetenceudvikle og efteruddanne SMVer inden for digitalisering, automatisering og bedre innovationskompetencer. Projektet vil desuden bidrage til at de deltagende virksomheder, gennem deres kompetencemæssige og strategiske udvikling, øger produktiviteten og geares til at skabe yderligere vækst og beskæftigelse...