EUX - en del af svaret

Projektinformation

 • Startdato

  02.03.2016
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  14.604.329
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.302.165
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Campus Vejle
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  EUC Syd
  EUC Vest
  International Business College
  SMVdanmark

Projektresumé

EUX – en del af svaret
Projektet ønsker at bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse (EUD).
Den forventede effekt er 460 ekstra praktikpladser til EUX elever i projektets løbetid samt en øget søgning til EUX på sigt. De ekstra praktikpladser er med til gøre uddannelsen mere attraktiv for unge, der skal vælge uddannelse gennem øget sikkerhed for at der er praktikpladser til dem. Projektet er særdeles relevant netop nu, hvor målet for unge, der søger direkte på en erhvervsuddannelse efter Folkeskolen er 25 % i 2020.
Partnerne bag projektet mener, at det vil kræve en øget søgning fra elever, der ellers har blikket rettet mod gymnasiet. Og skal EUX være et realistisk alternativ til gymnasiet, er det afgørende at eleverne får en ”rigtig” erhvervsuddannelse i en virksomhed. Hverken forældre, elever, UU’er eller virksomheder kender det fulde potentiale af EUX, hvorfor det er vigtigt at få skabt en praksis og nogle fortællinger, der kan signalere til de unge og deres forældre, at EUX rent faktisk er et attraktivt alternativ til gymnasiet, fordi de her både får en erhvervskompetencegivende og en gymnasial uddannelse. Samtidig er det vigtigt at virksomhederne kan skelne mellem, hvornår de med fordel kan ansætte en EUX elev, og hvornår de har brug for en klassisk EUD elev.
Projektets overordnede aktiviteter:
1) Etablering af grundlaget for en EUX praksis gennem beskrivelse af EUX elevprofil, prototyper på virksomheder med EUX potentiale samt modeller for EUX karriereplaner.
2) Iværksættelse af EUX praksis gennem besøg hos 3000 virksomheder med EUX potentiale og rekruttering af 460 elever, der matcher behovet hos de 460 virksomheder, der ventes at tilbyde en EUX praktikplads.
3) Fastholdelse af EUX elever gennem en bedre oplevelse af sammenhæng mellem teoretisk og praktisk uddannelse.
4) Videndeling og forankring gennem implementering og fremadrettet anvendelse af de udviklede værktøjer.
Projektets aktører:
Projektet udvikles og gennemføres i et perspektivrigt samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer med behov for den faglærte arbejdskraft: Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri og de Erhvervsskoler, der uddanner disse faglærte. Projektets resultater forankres i skolernes daglige praksis i forbindelse med at EUX eleverne søger praktikplads. Organisationerne vil aktivt markedsføre de udviklede redskaber og opfordre medlemmerne til at bruge disse ved ansættelse af elever og værktøjerne vil blive drøftet med UU.
Se evaluering af projektet (PDF)