Evaluering

EU-programmerne skal skabe værdi for både virksomheder og borgere. Derfor evaluerer Erhvervsstyrelsen løbende, om programmerne effektivt skaber resultater og værdi i 2021-2027. Læs mere om evalueringer her på siden. 

  • Opdateret 10. januar 2023
Stockfoto - to mennesker taler

Foto: iStock.com/shapecharge

I 2021-2027-programperioden skal Erhvervsstyrelsen sikre, at programmerne bliver evalueret. Evalueringerne skal bidrage til den løbende vurdering af, om støtten fra Regionalfonden og Socialfonden Plus bidrager til målene for prioriteterne i programmerne. Samtidig skal evalueringerne skabe viden og læring om projekterne og dermed bidrage til at forbedre kvaliteten af projekterne.

Erhvervsstyrelsen udarbejder derfor en samlet evalueringsplan for fondene. Evalueringsplanen skal godkendes af overvågningsudvalget

I 2021-2027 bliver alle enkeltprojekter, der får mere end 3 mio. kr. i EU-støtte, midtvejsevalueret, og udvalgte projekter bliver slutevalueret. Fokus i evalueringerne er opfølgning og læring – både for de enkelte projekter og for den fremadrettede tilrettelæggelse af erhvervsfremmeindsatser.

Udover evalueringer af enkeltprojekter laves temaevalueringer på tværs af indsatsområder og prioriteter i programmerne. I 2021-2027 vil løbende blive lavet temaevalueringer, der undersøger bestemte temaer, virkemidler, udmøntningsmodeller eller projektkonstruktioner, som bruges på tværs af projekterne. 

Erhvervsstyrelsen udpeger én ekstern evaluator, som både udarbejder midtvejs- og slutevalueringer af enkeltprojekter og temaevalueringer. Det skal sikre en ensartet, systematisk og højt kvalificeret evaluering i 2021-2027-perioden.