Evaluering

EU-programmerne skal skabe værdi for både virksomheder og borgere. Derfor evaluerer Erhvervsstyrelsen løbende, om programmerne effektivt skaber resultater og værdi. Læs mere om evalueringer her på siden.

  • Opdateret 19. februar 2024
Stockfoto - to mennesker taler

Foto: iStock.com/shapecharge

I 2021-2027-programperioden skal Erhvervsstyrelsen sikre, at programmerne bliver evalueret. Evalueringerne skal bidrage til den løbende vurdering af, om støtten fra Regionalfonden og Socialfonden Plus bidrager til målene for prioriteterne i programmerne. Samtidig skal evalueringerne skabe viden og læring om projekterne og dermed bidrage til at forbedre kvaliteten af projekterne.

Erhvervsstyrelsen udarbejder derfor en samlet evalueringsplan for fondene. Evalueringsplanen skal godkendes af overvågningsudvalget

I 2021-2027 bliver alle enkeltprojekter, der får mere end 3 mio. kr. i EU-støtte, midtvejsevalueret, og udvalgte projekter bliver slutevalueret. Fokus i evalueringerne er opfølgning og læring – både for de enkelte projekter og for den fremadrettede tilrettelæggelse af erhvervsfremmeindsatser.

Udover evalueringer af enkeltprojekter laves temaevalueringer på tværs af indsatsområder og prioriteter i programmerne. I 2021-2027 vil løbende blive lavet temaevalueringer, der undersøger bestemte temaer, virkemidler, udmøntningsmodeller eller projektkonstruktioner, som bruges på tværs af projekterne. 

Erhvervsstyrelsen udpeger én ekstern evaluator, som både udarbejder midtvejs- og slutevalueringer af enkeltprojekter og temaevalueringer. Det skal sikre en ensartet, systematisk og højt kvalificeret evaluering i 2021-2027-perioden.  

Analyse: Anbefalinger til udmøntning af erhvervsfremmemidler i Region Sjælland

Region Sjælland er – som den eneste danske region – kategoriseret som ”overgangsregion” i EU-regi. Det betyder blandt andet, at Region Sjælland har sin egen økonomiske ramme i EU-programmerne. 

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI derfor analyseret, hvordan regionalfonds- og socialfondsprogrammet er blevet udmøntet og har virket i Region Sjælland i perioden 2014-2020.

Formålet med analysen er at styrke vidensgrundlaget for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udmøntning af erhvervsfremmemidler i regionen. Samtidig kan denne viden hjælpe operatører og andre med at tilrettelægge effektfulde projekter til gavn for virksomheder og borgere i Region Sjælland.