Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden Plus

Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden Plus følger programmernes fremdrift. Udvalget mødes to gange årligt. Find materiale fra møderne her på siden.

  • Opdateret 27. maj 2024

Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden Plus bliver nedsat af Erhvervsstyrelsen. Udvalgets nedsættelse er bestemt af en EU-forordning, og det er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, KL, Danske Regioner, kommunekontaktrådene, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, brancheforeninger, arbejdstagerorganisationer m.fl.

Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen som observatører.

Udvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med programmerne og godkender desuden forslag til programændringer. 

Materialer fra møderne i overvågningsudvalget er tilgængelige her på siden.

NB! Datoer og anden information om specifikke annonceringer kan være ændret, efter materialet blev delt med udvalget. Dette gælder dog ikke oplysninger om metode og kriterier for udvælgelse af projekter.

 

Materiale fra møder og skriftlige høringer i udvalget