Flere unge i erhvervsuddannelse

Projektinformation

 • Startdato

  04.02.2016
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.999.257
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.999.025
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Mercantec
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8800

Projektresumé

Det overordnede formål med indsatsen er at styrke gennemførelsen af EUD-reformen (med ikrafttræden august 2015) i Region Midtjylland.

Projektet skal derfor at intensivere, styrke og udbygge indsatsen på de 2 primære områder:

 • At flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • At flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse blandt andet via etablering af flere praktikpladser

Vækstforum for Region Midtjylland har valgt at fokusere indsatsen på 7 kommuner:

 • Herning
 • Holstebro
 • Horsens
 • Randers
 • Silkeborg
 • Viborg
 • Aarhus

De 7 kommuner ligner ikke hinanden i erhvervsstruktur og uddannelsesmønstre, og der er således rig mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter og tilgange til at løse de 2 problematikker.

Indsatsen gennemføres derfor således:

 • Fase 1 (½ år) er etablering af lokale og tværgående samarbejder, der udvikler de konkrete aktiviteter, som hvert enkelt lokalområde skal gennemføre. Her er det vigtigt at bemærke, at der for hver kommune skal udvikles lokale aktiviteter, der tager hensyn til både uddannelsesmønstre og erhvervsstruktur. Derfor kan indholdet af fase 1 kun beskrives overordnet, idet de lokale aktører selv skal definere vægtningen af indsatser og dermed også opnå ejerskab til de lokale indsatser, der skal finde sted. Hvert lokalområde udarbejder en effektkæde, hvor lokale aktiviteter, deres output og effekter beskrives,
 • Fase 2 (2 år) er gennemførsel af aktiviteterne lokalt og samtidig gennemførsel af tværgående aktiviteter og målinger, der både skal styrke og dokumentere indsatsen.
 • Fase 3 (½ år) indeholder en evaluerings- og implementeringsindsats, der sikrer, at projektets metoder, værktøjer og resultater fastholdes i de 7 indsatskommuner og efterfølgende udbredes til regionens øvrige kommuner.

Den forventede effekt af projektet er, at 750 flere elever er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen, og at antallet af praktikpladser øges med 475.

Se evaluering af projektet (PDF)