Fremskudt trivselsberedskab

Projektinformation

 • Startdato

  02.03.2018
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.130.789
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.065.395
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Campus Vejle
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  Business College Syd Mommark Handelskostskole - Sønderborg Handelskole
  EUC Vest
  Haderslev Kommune
  International Business College

Projektresumé

Projektet etablerer et fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelsesinstitutioner i seks mellemstore byer i regionen (Esbjerg, Kolding, Fredericia, Sønderborg, Haderslev og Svendborg.

Trivselsberedskabet er et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser, primært erhvervsskoler, og det skal medvirke til at fastholde flere frafaldstruede elever/ sårbare unge i (erhvervs)uddannelse.

Trivselsberedskabet involverer alle relevante personalegrupper og skaber et tæt samarbejde mellem dem. Det sker bl.a. gennem deltagelse i PsykInfo kurser, hvor der skabes et fælles sprog og en fælles opfattelse af målgruppens mangfoldighed, og hvordan de unge kan inkluderes i undervisning og fællesskab

Der er tale om en meget sårbar gruppe af unge, som ud over diagnoser typisk også har svære sociale og økonomiske problemer, en del også med et misbrug af varierende omfang, mange tillige med en egenopfattelse af, at de har indlæringsvanskeligheder. Dette vil også være tilfældet for nogen, mens andre blot ikke har fået den fornødne støtte fra starten i Folkeskolen, og derfor hurtigt er kommet bagefter klassekammeraterne indlæringsmæssigt, hvilket også har bidraget til følelsen af at være ekskluderet. Frafald på ungdomsuddannelserne er især et problem på erhvervsuddannelserne. Dette er blevet tilfældet i stigende grad, i takt med at næsten alle fagligt stærke unge søger gymnasiet. Skolerne har etableret et frafaldsberedskab i det omfang, dette er krævet i bekendtgørelserne. Det er imidlertid vanskeligt for skolerne at gøre mere end dette, da frafald giver reduceret taxameter, som igen har betydning for skolernes økonomi, der samtidig er stærkt påvirket af årlige besparelser på 2 % omprioriteringsbidrag

Projektet giver kommuner og ungdomsuddannelser mulighed for at etablere et tæt samarbejde, der kan bidrage til at vende den negative spiral og høste erfaringer med, hvordan partnerne i fællesskab kan løfte opgaven med at fastholde denne svære målgruppe. En opgave som også bør være et fælles ansvar.

Projektet er perspektivrigt, idet det omfatter de fleste mellemstore købstæder i regionen. Der er derfor gode muligheder for at indhente forskellige erfaringer, der kan inspirere i den gensidige erfaringsudveksling på tværs af byerne.

På de involverede ungdomsuddannelser er der et forventet frafald på 1.552 unge i projektets løbetid. Med indsatsen forventes det, at ca. 20 % af disse unge fastholdes.

Se evaluering af projektet (PDF)