FUEL

Projektinformation

 • Startdato

  01.04.2017
 • Slutdato

  30.11.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  17.637.173
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.818.587
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Frederikssund Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3600
 • Partnere

  Erhvervsskolen Nordsjælland
  Erhvervsuddannelser indenfor Sundhed-Omsorg og Pædagogik i København og Hillerød
  Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter
  Kursuscenter, UNord S/I
  TEC

Projektresumé

FUEL er et 3-årigt projekt, som gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv (FE) og fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og Knord.

Kongstanken bag FUEL er, at der skal arbejdes på tværs af traditionelle organisatoriske skel, hvis det skal lykkes at få bugt med en af Hovedstadsregionens helt store udfordringer: at virksomheder mangler faglært arbejdskraft, samtidig med at stadigt færre elever søger optagelse på - og gennemfører - en erhvervsuddannelse.

Faldende søgning til erhvervsuddannelserne, lav fuldførelsesprocent og ubalance mellem udbud og efterspørgsel i elevernes søgning, og virksomhedernes udbud af uddannelsespladser nødvendiggør nytænkende og helhedsorienterede indsatser, hvis målet om at få 30 % unge til at søge EUD i 2025 skal imødekommes, og hvis virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft skal sikres nu og fremover. Det er den dagsorden FUEL adresserer.

Rammen for projektets indsatser er, at alle aktiviteter udspringer af et tværgående, koordineret og forpligtende samarbejde mellem kommune, virksomheder / erhvervsliv og erhvervsskoler, med fokus omkring det udvidede campus omkring Frederikssund.

FUEL tilgodeser bredden af interessenternes interesse, kompetencer, viden og efterspørgsel - en forudsætning for at skabe forandring i fællesskab.

Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, Under EUD-uddannelse og Efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem. L´et i FUEL står for Læringsmiljø. Læring for de elever, som deltager i projektet – og i højere grad end før vil vælge - og gennemføre - en EUD. Og læring for de seks involverede partnere, som i løbet af projektets 3 år vil videndele og opbygge læring om fælles løsninger.

Med andre ord: Når FUEL er forbi i 2020 vil der være skabt 205 nye praktikpladser. 314 flere elever har valgt at starte på EUD. Og den interne læring, som har fundet sted imellem de seks partnere (kommunale aktører, virksomheder / erhvervsliv og de fire erhvervsskoler) vil bidrage til fortsat fælles fokus og prioriteringer i forhold til at sikre, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og at unges livskvalitet styrkes qua en EUD-uddannelse med udsigt til job.

Se evaluering af projektet (PDF)