Greater Copenhagen Food Startup

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2017
 • Slutdato

  31.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  11.308.291
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.654.145
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2100
 • Partnere

  Københavns Kommune
  Smag på Nordsjælland

Projektresumé

Projektet afprøver Greater Copenhagens potentiale som centrum for flere vækstiværksættere inden for produktion af højkvalitetsfødevarer og -madoplevelser. Greater Copenhagen Food Startup tilbyder fødevareiværksættere i Greater Copenhagen et målrettet vejlednings- og acceleratorprogram, som kombinerer forretningsudvikling med udvikling af af højkvalitetsfødevarer og –madoplevelser.

Samlet set vil 300 fødevareiværksættere fordeles på i alt 5 forløb á ca. 5-6 måneders varighed i perioden 2017-2019. Ca. 1200 fødevareiværksættere på tværs af hele regionen informeres løbende om tilbud og aktiviteter via bred annoncering, bl.a. sociale medier og den lokale erhvervsservice i kommunerne

Iværksætter-virksomhederne inviteres indledningsvis til ét stort kick-off møde pr. forløb, hvor der forventes ca. 70 deltagere pr. gang, og efterfølgende inviteres alle herfra til deltagelse i de 3 åbne workshops

I forbindelse med kickoff-mødet får alle deltagerne tilbudt individuel sparring á 2 timer med henblik på afklaring af deres ambitioner, vilje og evne. Herefter vurderes deltagerne, og deltagerantallet reduceres; kun de bedste 8-10 iværksættere pr. forløb får adgang til de øvrige tilbud og aktiviteter i forløbet.

De bedste 8-10 iværksættervirksomheder pr. forløb udvælges til et intensiveret 3-måneders produkt- og forretningsudviklingsforløb med erfarne forretningsudviklere, brancheeksperter, mentorer, og mulige samarbejdspartnere og investorer:

• Først 1 måned med sparring, udvikling og mentormatch samt enkelte møder/camps.

• Derefter tilbud om 2 måneders residency i CPH Food Space (eller anden passende lokation i regionen, fx Esrum Kloster), med tilknytning af lokale mentorer, gennemførsel af camps og udviklingslabs med eksperter inden for både forretning og produkter, tæt kontakt til lokal erhvervssupport, mentorstøtte mv.

• Afslutningsvist en pitch- og matchmakingdag over for potentielle samarbejdspartnere og investorer fra hele regionen/landet/verden, der afholdes i CPH Food Space i Kødbyen.

• Efterforløb med mentorsparring for de mest lovende deltagere.

Se evaluering af projektet (PDF)