Green Change Zealand

Projektinformation

 • Startdato

  25.08.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.778.288
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.499.880
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180
 • Partnere

  Kalundborgegnens Symbiose Center
  Næstved Kommune

Projektresumé

Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og Øerne

Formålet med projektet er at reducere energi- og materialeforbruget i de deltagende SMV’er og deres værdikæder og derigennem bidrage til at skabe gennemgribende grønne forandringer i region Sjælland. Det sker ved at styrke og modne virksomheder med innovative, grønne løsninger gennem etablering af netværk og samarbejdsrelationer, samt tilskud til implementering af grønne forretningsmodeller.

Målgruppen er SMV'er og iværksættere i region Sjælland, der allerede har påbegyndt en grøn omstilling og har udviklet innovative, grønne løsninger. Der arbejdes i dybden med virksomhederne for at sikre en gennemgribende og vedvarende grøn omstilling, hvor erhvervslivets og den offentlige sektors CO2-udledning, materiale- og energiforbrug reduceres gennem anvendelse af innovative, grønne løsninger.

Projektet bidrager til at nye grønne og cirkulære løsninger udvikles og implementeres, at energi- og ressourceforbruget reduceres, og at virksomheder bliver bedre til samarbejde på tværs af værdikæder, så lokale og regionale muligheder og potentialer bringes i spil. Derved forbedres klima og miljø samtidig med, at virksomhedernes innovation, konkurrenceevne og eksportmuligheder øges.

Gennem projektet får 20 virksomheder med innovative grønne løsninger et skræddersyet projektforløb bygget på aktiviteter, som understøtter den enkelte virksomheds behov og muligheder inden for genanvendelse, energioptimering, industriel symbiose og test af nye grønne produkter/teknologier. De 20 virksomheder får udarbejdet en grøn omstillings- eller forretningsplan, og 6 af dem indgår i forpligtende samarbejdsrelationer med en privat eller offentlig partner initieret af fx ny teknologi fra private eller et identificeret behov i det offentlige eller private.

For at indsatsen kan lykkes, kan give de ønskede effekter og skabe gennemgribende grønne forandringer i region Sjælland har projektet sammensat et stærkt hold af økonomiske partnere, som opereret inden for bl.a. erhvervsfremme, industriel symbiose, cirkulær genanvendelse og energioptimering. Derved kan projektet bygge videre på eksisterende aktiviteter.

Projektet bidrager til at realisere det andet strategiske spor vedrørende gennemgribende forandringsskabende potentialer i det regionale kapitel om Sjælland i erhvervsfremmestrategien.