Grønne tiltag i nordjysk transportvirksomhed sparede på få måneder klimaet for 25 tons CO₂

I Nørresundby ligger transportvirksomheden Aalborg Vognmandsforretning. Her har man gennem længere tid arbejdet med det, man godt gammeldags kalder ”miljø”, men i 2019 satte et EU-projekt for alvor den grønne omstilling i system. Den langsigtede ambition er, at lastbilerne i 2035 kører CO2-neutralt, men allerede nu har virksomheden taget hul på de første CO2-besparende initiativer.

  • Opdateret 18. august 2023
Martin Linnemann, AVAS

”Den grønne dagsorden står højt på listen hos vores kunder, så vi ved, at vi skal tilpasse os, hvis vi vil arbejde med dem i samme omfang i fremtiden,” forklarer driftsdirektør Martin Linnemann. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Det er de færreste, der tænker på lastbiler og tung transport, når snakken falder på grøn og bæredygtig omstilling – og det ved de godt hos Aalborg Vognmandsforretning. Netop derfor valgte virksomheden i 2019 at gå ind i projektet Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er, der er støttet med 11,4 mio. kr. af EU’s Regionalfond. Projektet fik virksomheden i gang med initiativer, der kan mindske CO₂-aftrykket og sikre, at forretningen også kan eksistere i fremtiden.

Martin Linnemann, driftsdirektør i Aalborg Vognmandsforretning, forklarer:

"Den grønne dagsorden står højt på listen hos vores kunder, så vi ved, at vi skal tilpasse os, hvis vi vil arbejde med dem i samme omfang i fremtiden. Vi har længe arbejdet aktivt med miljø – fordi det har været vigtigt for os at sætte et mindre aftryk på klimaet, men i høj grad også fordi det simpelthen bedre kan betale sig at køre grønt.”

Det mest markante, EU-projektet har bidraget til hos Aalborg Vognmandsforretning, er omlægningen til den nye bæredygtige HVO-diesel. Denne diesel er lavet på affald og reducerer derfor CO2-udledningen med op til 90 procent. Omlægningen til den bæredygtige HVO-diesel giver samlet set en enorm CO2-besparelse for virksomheden, hvis primære formål er at løse transportopgaver på tværs af landet.

HVO-dieseltank hos Aalborg Vognmandsforretning

HVO-dieselen kan tankes direkte hos Aalborg Vognmandsforretning. Den er lidt dyrere for kunderne, men den reducerer til gengæld CO₂-udledningen med op til 90 procent. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Genbrug af restbeton

Gennem EU-projektet er Aalborg Vognmandsforretning desuden blevet klar over, at virksomheden kan bidrage til øget genanvendelse af restbeton. I dag genanvender mange virksomheder restbeton, som knuses og bruges i fx vejbelægning. Men hos Aalborg Vognmandsforretning har man taget skridtet videre. Gennem projektet er virksomheden blevet i stand til at knuse restbeton, så den bevarer sine egenskaber og kan anvendes direkte i den eksisterende betonproduktion.

"Genanvendelsen af beton lå ikke lige så meget til højrebenet for os som HVO-dieselen, men gennem partnerskaber har vi fundet en niche, og vi er stolte over at kunne være med til at mindske CO2-udslippet den vej også,” forklarer Helle B. Holm, der er miljøkoordinator i virksomheden.

Genanvendelse af restbeton hos Aalborg Vognmandsforretning

I EU-projektet fandt Aalborg Vognmandsforretning ud at, at virksomheden kan bidrage til yderligere CO2-besparelser ved at genanvende restbeton og sende det direkte tilbage som råstof til producenterne. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Alle medarbejdere involveres

I Aalborg Vognmandsforretning har det været vigtigt at inddrage medarbejderne i alle led af virksomhedens grønne planer, forklarer miljøkoordinator Helle B. Holm:

"Uden chaufførerne kommer vi ikke i mål med vores grønne ambitioner. Derfor har det været vigtigt for os at inddrage alle medarbejdere, så vi sammen kan arbejde for det fælles mål.”

Netop igennem inddragelse er det lykkes Aalborg Vognmandsforretning at komme ud i alle krogene af virksomheden. I dag bliver virksomhedens affald derfor omhyggeligt sorteret, hele forretningen kører på grøn strøm og virksomhedens chauffører kører klimavenligt. Ved ansættelsen lærer chaufførerne simpelthen, hvordan de bruger mindst muligt brændstof fra A til B, og derefter kan de tjekke, hvor energirigtigt de kører via en app.

Opfordring til andre virksomheder

I Aalborg Vognmandsforretning er der tilfredshed med de resultater, virksomheden allerede har opnået gennem EU-projektet, og Helle B. Holm opfordrer samtidig andre virksomheder til at komme i gang med arbejdet med grøn omstilling:

"Der er mange flotte ord indenfor grøn omstilling, men det behøver ikke være så svært. Der findes en række gode tilbud derude, der kan hjælpe os virksomheder på rette vej – og jo flere, der deltager aktivt, jo større bliver udbuddet af fx miljøvenlige biler, CO2-neutrale brændstoffer og lignende,” understreger Helle B. Holm og slutter:

"Resultaterne kan ses på efterspørgslen fra vores kunder, i miljøregnskabet og på bundlinjen. Foreløbigt har vi siden sommer sparet 25 ton CO2 - alene med HVO-diesel, og vi arbejder hele tiden på at komme tættere på målet om at køre CO2-neutralt i 2035 – jeg har derfor kun én opfordring til andre virksomheder, og det er at komme i gang!”.

Om Aalborg Vognmandsforretning

Aalborg Vognmandsforretning – AVAS er en større transportvirksomhed, der ligger i Nørresundby nord for Aalborg. Virksomheden leverer løsninger inden for transport-, specialtransport- og entreprenør-sektoren. Aalborg Vognmandsforretning beskæftiger ca. 120 medarbejdere og tænker bæredygtighed ind i hele forretningen igennem sit arbejde med FN’s verdensmål.  

Om Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er

Projektet identificerer potentialerne ved at energi- og ressourceoptimere i små og mellemstore virksomheder. Samtidig undersøger projektet, om virksomhederne har potentiale for nye grønne forretningsmodeller, der kan give dem konkurrencemæssige fordele.

Projektet, der blev drevet af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, løb fra den 1. januar 2016 til den 31. august 2020 og blev støttet med 11,4 mio. kr. fra EU's Regionalfond.

Læs mere om projektet i projektdatabasen

Om de grønne virksomhedsindsatser under EU’s Regionalfond

Under EU’s Regionalfond gennemføres indsatser, hvor SMV'er dels får afdækket deres potentiale til at blive mere energi- og ressourceeffektive, dels får sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde og implementere cirkulære forretningsmodeller.

Aktiviteter kan fx være:

  • Opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv.
  • Tilknytning af en rådgiver, der har erfaring med cirkulær forretningsudvikling
  • Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi
  • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
  • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af cirkulære forretningsmodeller.