EU gør Danmark grønnere

Gennem små videoer sætter vi spot på en række af de danske virksomheder, som via et regionalfondsprojekt har fået hjælp til grøn omstilling. Virksomhederne, der ligger spredt over hele landet, har fået hjælp til udvikle og omstille deres forretning i en grøn og bæredygtig retning - til gavn for både bundlinjen og klimaet.

  • Opdateret 9. marts 2022

I perioden 2014-2020 har EU's Regionalfond investeret i alt 287 mio. kr. i grønne indsatser i Danmark, og et tilsvarende beløb er investeret med nationale midler. Indsatserne hjælper både kommuner og virksomheder med at komme i gang med grøn omstilling - en omstilling, der ellers ofte er svær at få hul på for små og mellemstore virksomheder.

Men med støtte fra Regionalfonden har virksomhederne fx fået hjælp til at lave en grøn forretningsplan, der baner vejen for mere bæredygtig produktion med lavere CO2-udledning og bedre bundlinje. Det er en god historie!

Grønnere transport og genbrug af restbeton i Nordjylland

Bæredygtighed og klima ligger både ledelse og medarbejdere hos Aalborg Vognmandsforretning på sinde. Gennem regionalfondsprojektet Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er har virksomheden derfor fået hjælp til at komme i gang med en grøn omstilling af virksomheden. 

Det har blandt andet resulteret i, at virksomhedens lastbiler i dag kører på HVO-diesel, der er baseret på affald - og som reducerer fragtbilernes CO2-udledning med op til 90 pct.

Projektet har også gjort Aalborg Vognmandsforretning i stand til at knuse restbeton på en måde, så den bevarer sine egenskaber og kan bruges direkte i eksisterende betonproduktion. Det er godt for miljøet!

Læs historien om Aalborg Vognmandsforretning

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Grønt glaspusteri på Bornholm

Arbejdet med bæredygtighed er ikke nyt for glaspuster Pernille Bülow på Bornholm. Men det var først, da virksomheden med 18 ansatte kom med i regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, at der for alvor kom skred i den grønne omstilling. 

Gennem projektet har glaspusteriet blandt andet udviklet nye teknikker, så genanvendt affaldsglas fra insulinrør nu indgår i produktionen. Og det er positivt for CO2-regnskabet. Pernille Bülow forventer et fald i CO2-udledningen på hele 45-65 pct. pr. kg. glas.

Læs historien om den grønne omstilling hos Pernille Bülow

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Bæredygtig forsyningskæde hos midtjysk skoproducent

Sika Footwear, der producerer sikkerhedssko, har lagt bæredygtig plan for virksomheden. Ikke bare for produktionen af sikkerhedssko, men for hele virksomheden.

Gennem regionalfondsprojektet Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller fik Sika Footwear blik for de områder i virksomheden, der stadig kan optimeres i en mere bæredygtig retning. 

Det har blandt andet betydet, at en del af virksomhedens papirkataloger nu er ersattet af digitale versioner, og at pap-forbruget til skoæsker er blevet reduceret. Begge dele til gavn for både CO2-regnskabet og virksomhedens økonomi.

Læs hele historien om Sika Footwears grønne omstilling

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Færre kemikalier forbedrer vandmiljøet i Lillebælt

Fredericia Spildevand og Energi passer på vandmiljøet i Lillebælt. Med støtte fra regionalfondsprojektet Energioptimering og affaldshåndtering - der er en del af et større, grønt byprojekt i Fredericia - har spildevandsanlægget udviklet en avanceret styring, der gør anlægget i stand til meget mere præcist at dosere de kemikalier, der renser spildevandet. 

Anlægget har også testet og implementeret et system, der gør det muligt at filtrere mere slam fra spildevandet end før. Processen har vist sig at være win-win for virksomhedens energiregnskab. Når slammet er fjernet, skal anlægget nemlig bruge mindre energi til at rense vandet efterfølgende. Samtidig kan slammet indgå i produktionen af biogas på rensningsanlægget.

Derfor er Fredericia Spildevand og Energi i dag tæt på at være en 100 procent energineutral virksomhed.

Læs historien om spildevandsindsatsen i Fredericia

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Bæredygtighed i alle led hos fynsk virksomhed

PA Savværk nær Faaborg vil gerne tænke bæredygtighed ind i alle led af forretningen. Gennem det regionalfondsstøttede projekt Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er er virksomheden derfor blevet cradle-to-cradle-certificeret. 

Det betyder blandt andet, at virksomhedens produktion nu udelukkende kører på grøn strøm.

Læs historien om den grønne omstilling i PA Savværk

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

SKANDINAVISK vil gøre København grønnere

SKANDINAVISK, der producerer hudpleje og dufte til hjemmet, stræber - som København - efter at blive CO2-neutral i 2025. Gennem regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 har SKANDINAVISK fået hjælp til at kortlægge CO2-aftrykket i emballagen.

Det har åbnet virksomhedens øjne for nye og mere bæredygtige emballage-alternativer som fx plantefibre. 

Læs historien om SKANDINAVISK

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Nyt isoleringsmateriale er godt for både miljø og pengepung

Dansk Celleglas har udviklet et nyt isoleringsmateriale, der består af genanvendt glas fra fx vinflasker og syltetøjsglas. Gennem byprojektet i Næstved Kommune har Dansk Celleglas fundet ud af, at det nye materiale - Durapor - kan halvere varmetabet omkring fjernvarmerør sammenlignet med traditionel rørgrus. 

Det gør fjernvarmen mere bæredygtig og vil spare borgerne for rigtig mange penge. 

Læs historien om Dansk Celleglas

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.