”Hvis vi vil producere træ i Danmark, skal vi gøre det ordentligt”

Danske virksomheder har en konkurrencefordel i forhold til udlandet: Vi gør tingene bæredygtigt og ordentligt. Det kommer til at gøre en forskel i den sidste ende, når vi alle skal konkurrere på bæredygtighed, siger fynsk savværk, som har fået hjælp til mere bæredygtighed i EU-projekt.

  • Opdateret 4. marts 2022
PA Savværk

PA Savværk har leveret kvalitetstræ til danske møbelproducenter i en menneskealder, blandt andet til Y-stolen. Det kræver gode råvarer fra de danske skove. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

I 135 år er der rullet træ til gulve og kvalitetsmøbler ud fra det hæderkronede PA Savværk i Korinth på Sydfyn, men tiden er en anden end i 1885. I dag stilles der krav om grøn omstilling, bæredygtige produkter og råvarer samt cirkulær økonomi, og det stiller store krav til virksomheden.

Men den grønne omstilling rummer også enorme muligheder, lyder det fra direktør Kim Axelsen, som har drevet familiefirmaet siden 2006 og netop har gennemført en omfattende cradle-to-cradle-certificering med hjælp fra et grønt strukturfondsprojekt.

For ham er der flere bundlinjer i grøn omstilling og bæredygtighed: Det kan betale sig i længden, vi skylder miljøet det, og vi vil gerne.

"Hvis vi vil producere træ i Danmark, skal vi gøre det ordentligt. Og vi vil gerne være med til at tage et samfundsansvar og leve op til de krav, som en certificering stiller,” siger Kim Axelsen.

I det regionalfondsstøttede projekt ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV), drevet af LD Cluster i Herning, fik hans virksomhed en samlet plan for den grønne omstilling. Dels en cradle-to-cradle-certificering og dels værktøjer til at måle blandt andet materialeforbruget og den samlede CO2-belastning i virksomhedens produkter.

PA Savværk

Hele PA Savværk er i dag cradle-to-cradle-certificeret, og savværket har styr på den samlede CO2-belastning i virksomhedens produkter. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

"Vi har i 10 år haft bæredygtighedsstemplet FSC på råtræet, men vi vil gerne rundt om hele forretningen og vise kunderne, præcist hvordan produktet er blevet til, og hvor meget CO2-belastning, kunderne kan spare miljøet for ved at købe vores produkt,” forklarer Kim Axelsen.

Han tilføjer, at den grønne omstilling går direkte ind i hans virksomheds forretningsmodel.

"Grøn omstilling og bæredygtighed er det mest oplagte område, hvor vi kan adskille os positivt fra konkurrenterne. Efterhånden vil alle vores konkurrenter inddrage bæredygtighed i deres produkter og produktion, men vi er allerede nu i fuld gang med at producere grønt i Danmark, og vi kan gøre det noget grønnere end vores konkurrenter.”

PA Savværk

PA Savværk introducerer i 2021 produkter af nåletræ, som har en hurtigere vækst end og dermed kan optage mere CO2 end løvtræer. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Den fynske savværkdirektør oplever en stigende interesse for bæredygtigt produceret træ, ikke mindst dansk dyrket træ, som er produceret lokalt og bearbejdet lokalt i en forsyningskæde som PA Savværks. Savværket undlader blandt andet at sende træ til Kina i en container til billigere forarbejdning, som det er skik på markedet.

"Vi vil gerne synliggøre for verden og kunderne, at træ er et bæredygtigt materiale. Vi fælder det lige rundt om hjørnet, vi sender det ikke til Kina til forarbejdning, men forarbejder det på vores to fabrikker, og det ender som kvalitetsmøbler, som står i 50 år hos fru Jensen, eller i massive plankegulve, som ligger i vores boliger i en menneskealder,” understreger Kim Axelsen.

PA Savværk har også på andre punkter gennemført en grøn omstilling:

  • Virksomheden har siden januar 2020 kørt på 100 pct. grøn strøm, og dieseldrevne køretøjer udfases gradvist til fordel for el.
  • Mange års arbejde med energibesparelser har fået en ekstra skrue med overgang til LED-pærer, bedre isolering, tilpasning af maskinstørrelse til det reelle behov og et skift til en dampløsning, der bruger mindre energi.
  • Desuden arbejder PA Savværk på en bedre udnyttelse af restprodukter i forarbejdningen, fx til lister, og i 2021 bliver der sat fokus på affaldssortering. 

På langt sigt har PA Savværk endnu større grønne ambitioner om cirkulær anvendelse af gulve og nye træsorter. Når et plankegulv efter et langt liv tages op, skal det kunne genanvendes og få et nyt liv. Desuden introducerer savværket i 2021 en ny type produkter baseret på nåletræ. Håbet er at få danskerne til at købe flere gulve produceret fra nåletræ, som vokser ca. dobbelt så hurtigt som traditionelt løvtræ og dermed binder mere CO2 i produkterne.

"Det er ambitiøse mål, men det bliver vigtigt i forretningen fremover. Den bæredygtige skov kan ikke stå alene, for kunderne vil i fremtiden gerne betale for at bidrage til bæredygtigheden, men de vil også gerne vide, hvor meget bæredygtighed der er i det enkelte produkt,” slutter Kim Axelsen.

Om ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV)

CØ SMV er et treårigt strukturfondsprojekt, som giver virksomheder mulighed for at se på deres ressourceanvendelse og de forretningsmæssige potentialer ved cirkulær økonomi. EU’s Regionalfond har støttet projektet, der også rummer en særlig indsats i Region Sjælland, med sammenlagt 19,3 mio. kr.

Læs mere om CØ SMV på projektets hjemmeside

Om grønne virksomhedsindsatser under EU’s Regionalfond 2014-2020

Her gennemføres indsatser, hvor SMV'er dels får afdækket deres potentiale til at blive mere energi- og ressourceeffektive, dels får sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde og implementere cirkulære forretningsmodeller.

Aktiviteter kan fx være:

  • Opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv.
  • Tilknytning af en rådgiver, der har erfaring med cirkulær forretningsudvikling
  • Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi
  • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
  • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af cirkulære forretningsmodeller