Innovativ glaspuster på Bornholm smelter den grønne omstilling om til en god forretning

Gode, grønne råd fra et EU-projekt har pustet mere genbrug og bæredygtighed ind i den bornholmske designer og glaspuster Pernille Bülows virksomhed i Svaneke. Og et nyt marked har åbnet sig.

  • Opdateret 18. august 2023
Pernille Bülow

Pernille Bülow har i over 30 år drevet sit eget glaspusteri i Svaneke og har i dag 18 ansatte. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

En grøn omstilling via et EU-projekt har skabt nye muligheder for designvirksomheden Pernille Bülow på Bornholm.

Den anerkendte bornholmske designer og glaspuster er på vej med en serie af unikke byggematerialer af glasaffald, CO2-belastningen i produktionen er reduceret markant, og kunderne efterspørger i stor stil bæredygtige produkter.

"Det har været en kæmpe øjenåbner for mig - både til at finde CO₂-besparelser i dagligdagen og i produktionen. Og kunderne kommer nu uopfordret, fordi de har hørt, at vi arbejder med grøn omstilling,” fortæller Pernille Bülow, som har drevet sit eget glaspusteri i Svaneke i over 30 år.

Pernille Bülow

"Det har været godt at få regnet hele virksomhedens CO2-belastning igennem. Nu ved vi, hvor vi står," siger Pernille Bülow. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Glaspusteriet har i mange år produceret bæredygtige genbrugsprodukter, men grøn eksperthjælp fra regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm har gjort en markant forskel. Blandt andet installeres i januar nye energibesparende ovne, der kan smelte affaldsglas fra Novo Nordisk til en ny serie af byggematerialer.

"Som glaspusteri bruger vi jo rigtig meget energi, og det var fantastisk at få viden om, hvordan vi kan styre produktionen på den mest bæredygtige måde. Vi har også fået set på generelle energibesparelser og fik hele virksomhedens energiforbrug kigget igennem,” lyder det fra Pernille Bülow, som er begejstret for hjælpen fra EU-projektet:

"Før havde vi intet begreb om, hvordan det skulle regnes ud. Men de ramte præcist vores behov med deres ekspertise og hjælp,” siger Pernille Bülow.

Den samlede grønne omstilling i virksomheden vil reducere CO2-belastningen med mellem 45 og 65 pct. per kilo glas, når virksomhedens samlede grønne omstilling slår igennem. Det gælder ikke mindst produktionen i de nye ovne, der i modsætning til almindelige glasovne ikke skal stå tændt døgnet rundt, men blot skal tændes i forbindelse med produktionen.

I de nye ovne skal op mod 200 tons kasserede insulinrør fra Novo Nordisk hvert år smeltes om til en ny kollektion med gulvfliser, vægbeklædning, klinker og bordplader. Insulinrørene bruges i forvejen i virksomhedens ReUse-kollektion.

Lamper lavet af genbrugsglas hos Pernille Bülow

Genbrugsprodukter har en stor plads i Pernille Bülows katalog. "Recycled"-serien er et hit blandt kunderne. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Den nye kollektion kommer i handelen hen på foråret. Allerede nu oplever Pernille Bülow stor interesse for genbrugsprodukterne hos leverandører, arkitekter og bygmestre med en grøn profil, og glaspusteren har store forventninger til forretningsmulighederne i genbrugsserien.

"Der er helt sikkert ved at ske et paradigmeskifte, når bygherrerne begynder at efterspørge bæredygtige byggematerialer baseret på genbrugsmateriale. Det her bliver stort, og jeg tror, at vi inden for et par år vil kunne øge omsætningen med 30 procent. Det vil selvfølgelig også skabe nye arbejdspladser,” siger Pernille Bülow, som i dag har 18 ansatte på to adresser i Svaneke og Nexø.

I sit daglige virke ser den initiativrige glaspuster og designer en tydelig tendens til, at genbrug og bæredygtighed bliver vigtigere og vigtigere for kunderne. På glaspusteriet i Svaneke er restglasset fra produktionen i en årrække blevet til en fast kollektion, der markedsføres som ”recycled” glas.

"Det er kolossalt populært, og vi har venteliste på produkterne. Genbrug og bæredygtige produkter er så meget oppe i tiden, fordi folk kan se fornuften i det,” slutter Pernille Bülow.

Kasserede insulinrør fra Novo Nordisk

Fra foråret 2021 lancerer glaspusteriet en serie af byggematerialer, der udelukkende er produceret på kasserede insulinrør fra Novo Nordisk. Foto: Kresten Vestbjerg Thyø

Om Pernille Bülow A/S

Pernille Bülow A/S er en designvirksomhed, som udvikler nye og spændende produkter med glas som det primære grundmateriale. Glaspusteriet i Svaneke er grundlagt af og ejes af designeren og glaspusteren Pernille Bülow. Virksomheden har 18 ansatte.

Om Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælper 30-40 små og mellemstore virksomheder med at udvikle en grøn forretningsplan, som kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og dermed bundlinje. De grønne planer skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling.

Projektet styres af Gate 21 i samarbejde med otte bornholmske partnere og rådgivere.

EU’s Regionalfond har støttet projektet med 8,1 mio. kr.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Om grønne virksomhedsindsatser under EU’s Regionalfond

Her gennemføres indsatser, hvor SMV'er dels får afdækket deres potentiale til at blive mere energi- og ressourceeffektive, dels får sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde og implementere cirkulære forretningsmodeller.

Aktiviteter kan fx være:

  • Opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv.
  • Tilknytning af en rådgiver, der har erfaring med cirkulær forretningsudvikling
  • Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi
  • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
  • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af cirkulære forretningsmodeller