Growth by Design

Projektinformation

 • Startdato

  02.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.948.399
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.974.200
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1473
 • Partnere

  COC Company A/S
  Designskolen Kolding
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

Styrket innovation i SMV’er – Growth by Design

Formål

Projektets formal er at udnytte designbaseret viden og forskning til at styrke syddanske virksomheders innovations- og konkurrenceevne.

Forventede resultater

Projektet forventer at skabe 73 nye innovative virksomheder i projektperioden, skabe en øget årlig omsætning på kr. 113.980.000 samt 138 nye jobs.

Aktiviteter

Fokus er at udnytte designbaseret viden og forskning til at styrke syddanske virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem følgende aktiviteter:

 • Play User LAB
  Evnen til at finde kreative løsninger på komplekse udfordringer er essentiel i fremtidens samfund. Vi skal leve af innovation og vores præmis er, at leg skal hjælpe os til bedst at udfolde vores læring og kreativitet. Forskning viser, at der er et ”gyldent vindue”, hvor mennesket bedst tilegner sig de metoder og værktøjer, der resten af livet fungerer som katalysatorer for vores målgruppe, som er virksomheder der ønsker at styrke de kreative og innovative evner gennem leg og/eller har børn som målgruppe for produkter og løsninger.
 • Sustainability LAB
  Forbedring af virksomheders innovationsevne gennem brug af designmetoder og –processer i udvikling af nye produkter, services og systemer, herunder øget fokus på bæredygtige elementer og involvering af brugere og stakeholders.
 • Value Chain Innovation
  Værdikædeforløb mellem virksomheder, hvor der arbejdes med nye metoder til at styrke og facilitere samarbejde på tværs i værdikæden. Målgruppen er virksomheder, leverandører og kunder, som ønsker at styrke relationerne og dermed værdiskabelse i hele værdikæden.
 • Reframe the Future
  Strategiske udviklingsforløb mellem virksomheder, offentlige aktører, videninstitutioner og andre aktører, der vil udvikle løsninger på større samfundsmæssige udfordringer. Der ligger et stort forretningsmæssigt potentiale i at adressere udfordringer, der i deres natur er så omfattende og komplekse, at de kan være svære at definere og løse af en enkelt aktør. Målgruppen er særdeles innovative og udviklingsparate virksomheder, der ønsker at indgå i tværfaglige udviklingssamarbejder.

Yderligere oplysninger

Foreningen Design2innovate er kontraktansvarlig partner. Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og COC Company A/S er økonomiske partnere i projektet.