HF-IN

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2017
 • Slutdato

  31.08.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  14.041.432
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.770.359
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  HF& VUC Nordsjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3400
 • Partnere

  STU ApS

Projektresumé

Baggrund og formål

Det gymnasiale system kræver meget af de unge i dag. Når man træder ind af døren, har man allerede truffet et valg om, hvilken hylde eller retning man rent faglig bekender sig til, man skal have taget stilling til fag og niveauer og være klar på at kunne forholde sige til mange nye fag og metoder på samme tid. Deraf følger mange forskellige lærere, metoder, eksamensformer, årskarakterer, projektforløb, arbejdsformer etc. Alt sammen noget som betyder, at den unge forventes at kende sig selv, egne styrker og svagheder, kunne strukturere og disponere over egen tid og reflektere i forhold til egen formåen og ageren. Oven i dette træder man samtidig ind i en ungdomskultur, som man skal forholde sig til – når den vel og mærke er afdækket.

For unge med diagnoser indenfor autismespektrummet såvel som unge med psykiske lidelser som angst og depression, kan mødet med alle disse forhold derfor være en uoverkommelig forhindring på vejen mod en ungdomsuddannelse. Heldigvis har det vist sig, at det er muligt at gøre noget for at forbedre de unges odds og sidestille dem med andre uden disse vanskeligheder – det kræver bare at skolelivet indrettes lidt anderledes, og tager sit udgangspunkt i de unges ressourcer, værdier og behov, og ikke mindst: at der findes et tilbud i de unges nærområde, som er let tilgængeligt rent logistisk. Og det er hvad HF-IN projektet vil gøre for 54 unge i perioden fra 2017 til 2020.

Med sit udgangspunkt i HF & VUC Nordsjælland i Hillerød, vil HF-IN projektet i samarbejde med specialskoler, kommuner mv. skabe nogle særlige rammer, som understøtter målgruppens behov. Konkret vil der hvert år i august fra 2017 til 2019 blive optaget 18 særligt visiterede unge, der starter på et kompetencegivende HF-Enkeltfagsforløb i Hillerød.

HF-IN bygger videre på de gode erfaringer

Projektet bygger i høj grad på de gode erfaringer, som er gjort hos KVUC i København med lignende tilbud og med HF-IN projektet i Hillerød sikres det, at også unge i Nordsjælland med diagnoser indenfor autismespektrummet såvel som unge med psykiske lidelser som angst og depression, får samme muligheder som i resten af Region Hovedstaden.

Videreførelse af HF-IN

Det handler ikke om at skabe et forløb, som lukkes, når projektperioden ophører. Der arbejdes derfor med et mål om, at HF & VUC Nordsjælland kan gøre HF-IN til en fast del af det uddannelsesudbud, der findes i Hillerød, og som kan dække behovet i den nordlige del af Region Hovedstaden.

Se evaluering af projektet (PDF)