Inspiratoriet - det fælles løft

Projektinformation

 • Startdato

  10.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.425.055
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.586.317
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Kirkens Korshær
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000
 • Partnere

  AARHUS TECH
  Kirkens Korshær
  S/I FGU Aarhus
  Tech College Aalborg

Projektresumé

Projekt ’Inspiratoriet – det fælles løft’ er en intensiv kombineret, indsats med det formål at motivere unge med særlige udfordringer mellem 18 og 30 år, til indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse og sikre bedre muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Inspiratoriet tilbyder de unge et opkvalificerende og afklarende inspirationsforløb, som er baseret på et samarbejde mellem Aarhus og Aalborg Kommune, Kirkens Korshær, uddannelsesinstitutionerne FGU (Aarhus/Aalborg) og TECH (Aarhus/Aalborg), og Aarhus og Aalborg erhvervsnetværk.

Indsatsen har fokus på fremdrift mod ungdomsuddannelse og er derfor tids-og målfokuseret fra start. De unge indgår i halvårlige forløb med intensiv pædagogisk understøttelse og uddannelsesvejledning fra start, samt muligheden for at afprøve 1-2 inspiratorforløb (mini-praktikker på 2-4 uger) i lokale virksomheder.

Efter indskrivning på ungdomsuddannelse/FGU vil deltageren modtage tre måneders pædagogisk støtte fra Kirkens Korshær og fortsat uddannelsesstøtte fra respektive uddannelsesvejledere på uddannelsen for at sikre dem i den svære overgang fra indskrivning og ind i uddannelse.

Projektet er baseret på den kritiske antagelse, at for at hjælpe målgruppen af unge med faglige, sociale og psykiske udfordringer til indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse, så er der tre væsentlige faktorer for om målet om indskrivning og fastholdelse kan indfries:

 • øget mestringstillid og tro på egne evner hos den unge,
 • øget afklaring if. til uddannelse og fremtidige muligheder,
 • øget motivation for positiv forandring af tilværelsen, herunder motivation for uddannelse og på sigt beskæftigelse.

Vi tror på det fælles løft, når vi skal hjælpe unge med komplekse problemer videre ind på ungdomsuddannelse og godt i gang.