Kommune- og uddannelsessamspil - "Komm Udd"

Projektinformation

 • Startdato

  07.08.2017
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  38.131.144
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.877.159
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Slagelse Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4200
 • Partnere

  Korsør Produktionshøjskole
  Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse
  Slagelse Produktionsskole
  VUC Vestsjælland Syd

Projektresumé

Slagelse Kommunes Ungehus vil ved hjælp af tværsektorielt samarbejde og øget fokus på individets behov, uddannelsesafklare unge med særlige udfordringer og give dem et uddannelsesprogram og dermed fastholde unge i uddannelsessystemet, så de kan bestå en godkendt ungdomsuddannelse.

Det sker ved at udvikle en kombinationspallette med særlige forløb og uddannelsesaktiviteter skabt af uddannelsesinstitutioner og kommunen i et sagsteam, der skal bæres af et stærkt bagvedliggende netværk. En ” model”, der tilbyder en enkel og forbedret vej i uddannelse , for unge med særlige udfordringer der frafalder uddannelse og søger ydelse i Jobcenteret.

Selve projektet bygges op via 4 hovedaktiviteter, der danner et sammenhængende forløb for de visiterede unge i målgruppen. Der etableres et tværsektorielt sagsteam bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og Slagelse Kommune der, via deres funktion har kendskab til kombinationspaletten af uddannelsesafklarende og støttende muligheder, der kan sammensættes til individuelle kombinationsforløb og nedskrives i et individuelt uddannelsesprogram. Kombinationsforløbet udarbejdes på sagsteammødet sammen med og baseret på den unges behov og ønsker.

Det er hensigten at den brede vidensdeling og muligheden for en tæt individuel opfølgning på de unge, via en overgangsmentor samt fra både kommunens såvel som uddannelsesinstitutionernes side, skal sikre at de unge får den støtte som de har behov for, for at påbegynde og færdiggøre en uddannelse.

Projektets målgruppe er unge, der står på kanten af uddannelse og har svært ved at fuldføre en uddannelse. Målgruppen er mellem 18 og 30 år, og møder op i Ungehuset enten for at søge Jobcenteret om ydelse eller fordi de har afbrudt deres uddannelse og ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en ny ungdomsuddannelse pga. faglige eller sociale udfordringer

Se evaluering af projektet (PDF)