Pilotprogram for maritimt iværksætteri - Maritime Stars

Projektinformation

 • Startdato

  04.04.2018
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.256.200
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.628.100
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Maritime & Logistics Innovation Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1256
 • Partnere

  Erhvervshus Fyn P/S
  S/I Erhvervshus Fyn

Projektresumé

De maritime erhverv er blandt de vigtigste for såvel eksport, jobskabelse og vækst. Danmark er trods sin beskedne størrelse i superligaen, når det gælder verdens største søfartsnationer.

I Nordjylland er de maritime erhverv blandt de vigtigste ud fra de samme parametre, og der findes alene i Nordjylland ca. 400 maritime virksomheder og ca. 15.000 arbejdspladser. Tilmed er erhvervet i vækst, hvilket understreges af massive havneudvidelsesprojekter i bl.a. Frederikshavn, Skagen, Hirtshals og Hanstholm.

RN og Vækstforum bakker op om den fortsatte udvikling af den maritime klynge, og har indgået vækstpartnerskabsaftale med regeringen herom. Det handler om vækst i jobskabelsen, kompetenceniveauet og økonomi. Men til trods for at det maritime er en regional styrkeposition, som i høj grad tilgodeser vækstmulighederne også i regionens yderområder - så findes der ikke noget tilbud til maritime iværksættere i Jylland.

Samtidig hører vi fra etablerede virksomheder i branchen, at man gerne vil i kontakt med iværksættere for at få sat fokus på temaer og udfordringer i branchen - men man ved ikke hvordan. Det ønsker vi med dette program at gøre noget ved.

Vi ønsker at finde og udvikle 15 af de mest perspektivrige maritime iværksættere med størst vækstpotentiale. Samtidig ønsker vi at indgå i mentor/co-create samarbejde med 10-15 maritime fyrtårnsvirksomheder, der ulønnet skal indgå i de individuelle udviklingsforløb. Vi forventer at denne konstellation vil være win/win for alle parter - at det vil medvirke til kritisk masse til programmet, således at vi kan finde de bedst mulige startup kandidater. Og samtidig medvirke til at skabe innovation i den maritime branche.

Begge dele bakkes op af anbefalingerne fra Regeringens Blå Vækstteam, der netop peger på innovation og en særlig indsats for maritimt iværksætteri som nøgleområder for at kunne indfri branchens vækstpotentiale.

Projektet forventes at køre i 3 år med et hold på 5 startups hvert år - i alt 15.De første 3 måneder i hvert år går med at tiltrække/udvælge årets 5 bedste maritime startup kandidater. Herefter kører programmet april-december i et 9-måneders udviklingsforløb, hvor kandidaterne køres gennem et intensivt individuelt og kollektivt udviklingsforløb med forretningsudvikling, finansiering og ad hoc specialistbistand. Herefter er de klar til markedslaunch og klar til at medvirke til innovation, vækst og jobskabelse i den maritime industri.

Projektet køres af den maritime klyngeorganisation, MARCOD.

Se evaluering af projektet (PDF)