Step Up

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.780.848
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.890.424
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1119
 • Partnere

  Københavns Erhvervsakademi
  Niels Brock

Projektresumé

Formålet med "Step Up" er at bidrage til et formelt kompetenceløft for mindre SMV´ere i Region Hovedstaden, især indenfor brancherne turisme, handel, transport, installation samt energi- og miljøteknologi.

Projektet vil screene 600 SMV’er i projektet, som er identificeret via flere indgange; branche organisationer, projektpartnernes eksisterende kontakter, innovationsnetværk m.fl.

Ud af de 600 screene virksomheder, vil 400 blive besøgt af projektets konsulenter og 150 SMV´ere vil indgå i projektet. Fra de 150 virksomheder vil 400 ledere og medarbejdere fra SMV´erne skulle kompetence udvikles, heraf 100 fra ufaglært til faglært og 300 fra faglærte til videregående (akademi niveau).

Kompetenceløftet vil især have fokus på at kompetence udvikling i virksomhederne i forhold til STEM kompetencer, hvor en række undersøgelser indikerer, at netop SMV´ere er særligt udfordrede i forhold til kvalificeret arbejdskraft og rekruttering.

Step Up´s aktiviteter har afsæt i konkrete og identificerede udfordringer, som de forskellige brancher og virksomhederne oplever, og som kan adresseres i kraft af kompetence udvikling af medarbejdere. Kobling imellem strategiske udfordringer og kompetence udvikling formuleres i et strategisk kompetencedokument.

Projektets konsulenter laver workshops med i alt 150 SMV´ere og på baggrund af disse, formuleres kompetenceforsyningsplaner for de deltagende medarbejdere, 500 i alt. I selve uddannelsesforløbet af den enkelte medarbejder lægges stor vægt på kontakt med både medarbejder og virksomheden.

Projektet ledes af Cphbusiness og har derudover deltager KEA, Niels Brock og Væksthus Hovedstadsregionen som partnere i projektet.

Projektgruppen er i tæt dialog med en række andre lignede aktiviteter i og uden Region Hovedstaden, herunder Restart, Fremtidens Arbejdskraft, Smarter Greater Copenhagen og Vækstrettet Kompetenceudvikling , for at sikre størst mulig synergi og vidensdeling projekterne imellem.

Step Up bidrager til en større sammenhæng mellem de erhvervsrettede uddannelser i Region H, hvor Cphbusiness, KEA og Niels Brock med hjælp fra Væksthus Hovedstads Regionen, sammen vil få værdifulde erfaringer i at forbedre en fremtidig indsats for kompetenceløft i SMVers ledere og medarbejdere.

Projektets resultater vil blive opsamlet og formidlet, både under og efter projekt forløbet. Der vil her være særligt fokus på arbejdet rettet imod de mindre SMV´ere samt hvordan medarbejderne fastholdes i uddannelsesforløb.