Talent til Danmark (TalenTDK)

Projektinformation

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  64.047.585
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  32.023.792
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Copenhagen Capacity
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1165
 • Partnere

  Aarhus Kommune
  Business Region MidtVest
  Dansk Industri
  Københavns Kommune

Projektresumé

"Talent til Danmark" (TalenTDK) projektet har til formål at sikre, at virksomhederne i hele Danmark har adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst og internationale konkurrenceevne.

Danske virksomheder, og især de små- og mellemstore (SMVer), har i stigende grad vanskeligt ved at finde kompetente medarbejdere til deres åbne stillinger. Dette udfordrer ikke alene deres udvikling og vækst, men også deres konkurrenceevne overfor internationale konkurrenter.

For at lykkes skal projektet løse fire underliggende udfordringer, som i dag står i vejen for at udvide basen af udenlandsk arbejdskraft, hvilket igen hæmmer væksten og udviklingen i Danmark:

 • Danmark er ikke en kendt karrieredestination
 • Modtagelse og integrationen af udenlandske medarbejdere skal være bedre
 • Mange SMVer er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft
 • For mange udenlandske studerende rejser hjem efter endt uddannelse

Udfordringerne er internt forbundne og partnerkredsen bag ansøgningen adresserer derfor dem alle i projektet.

For at imødegå disse udfordringer på et nationalt plan, er der brug for en partnerkreds der spreder sig ud over hele Danmark og er med til sikre, at aktiviteterne er nationalt koordinerede, men tilpasset lokale behov og lokalt forankrede og bæredygtige.

Der søges midler til at realisere følgende aktiviteter i TalenTDK-projektet for at løse de fire udfordringer beskrevet ovenfor:

 • Digitale tiltrækningsforløb understøttet af udvalgte events under brandet “State of Denmark”
 • Introduktionsforløb til udenlandske medarbejdere
 • Information og introduktionsforløb for danske virksomheder
 • Fastholdelse af internationale studerende

Projektet vil have følgende overordnede effekter:

 • 400 udenlandske kandidater vil tiltrækkes til ansættelse i danske virksomheder
 • 350 udenlandske studerende vil fastholdes i arbejde i Danmark efter endt uddannelse

Copenhagen Capacity er overordnet projektansvarlig og vil gennemføre projektet i samarbejde med 28 landsdækkende økonomiske partnere, der alle har centrale opgaver ift. at sikre flere tiltrukne og fastholdte internationale medarbejdere, samt med en referencegruppe med de centrale myndigheder på området (f.eks. WorkInDenmark, SIRI og UFM) og med behovstilkendegivelser fra virksomheder (se venligst de medsendte partner- og støtteerklæringer, Bilag 4).

Se evaluering af projektet (PDF)