Tekstilrester og affald som ressource

Projektinformation

 • Startdato

  25.08.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.083.800
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.041.900
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7400
 • Partnere

  Erhvervshus Midtjylland S/I
  Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande
  Herning Kommune
  Lendager Strategy ApS

Projektresumé

Tekstilrester og affald som ressource

Med projektet, Tekstilsymbiose Herning, ser vi en mulighed for, at små og mellemstore tekstilvirksomheder udvikler nye potentielle forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi. Projektet er forankret i og omkring Herning Kommune som den primære partner.

Kombinationen af værdikædesamarbejdet mellem SMV’er i tekstilbranchen og de senest udviklede teknologiske muligheder, er en unik mulighed for mange SMV’er.

Projekt

Vi forventer, at projektet i perioden 1.1.2021 – 31.12.2022 vil tage fat på at løse nogle af de største udfordringer vi har bl.a. ift. tekstilgenanvendelse i dag gennem nye forretningsmodeller, der kan lukke de kredsløb der indtil nu har medført store mængder af tekstilaffald. Vi forventer mere end 30 nye forretningsmodeller som output, og at 25 SMV’er gennem symbioser og værdikædesamarbejder vil samarbejde med andre SMV’er, offentlige aktører, frivillige organisationer og innovatører om udviklingen af nye forretningsmodeller (som får de resterende 5 forretningsmodeller)

Projektets hovedaktiviteter:

 • Aktivitet 1 (projektets første 6 måneder): Konceptudvikling i samarbejde med projektpartnere. Pilotprojekt om husstandsindsamling af tekstiler i Herning Kommune planlægges og igangsættes. Derudover vil SMV’er rekrutteres og screenes samt indgå i dialog om udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller.
 • Aktivitet 2: Udvælgelse af værdikædesamarbejde, som i form af pilotprojekter skal afprøve forskellige muligheder for øget cirkularitet og ressourceoptimering
 • Aktivitet 3: Organisering og målformulering/ fokusering af udvalgte pilotprojekter. Tilgængelig (teknisk) viden om tekstiler og symbioser kobles sammen med deltagende SMV’er og innovatører, som kan tilføre nye løsninger.
 • Aktivitet 4: Gennemførelse af pilotprojekt, som vil indgå i fremtidige symbioser. Rådgivning, koordinering og videndeling sikrer kvalitet i pilotprojekterne samt viden om tekniske, organisatoriske og økonomiske udfordringer og potentialer. 30 forretningsmodeller forventes udviklet i projektet.
 • Aktivitet 5: Investeringsstøtte, hvor SMV’er med cirkulære forretningsmodeller har mulighed for at implementere (dele af) deres cirkulære forretningsmodel.
 • Aktivitet 6: Opsamling af læring fra de gennemførte pilotprojekter og formulering af cirkulære, symbioserelaterede forretningsplaner.

Projektets resultater formidles i casebeskrivelser, en projektrapport med anbefalinger til hvad en fremtidig tekstilsymbiose skal indeholde.