Vækst gennem udenlandske højtuddannede

Projektinformation

 • Startdato

  01.04.2015
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  44.362.486
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  21.609.365
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Copenhagen Capacity, fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Hovedstaden
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1165
 • Partnere

  Copenhagen Business School
  DTU
  Københavns Kommune
  Københavns Universitet

Projektresumé

”Vækst gennem udenlandske højtuddannede” har til formål at sikre regionens virksomheder adgang til udenlandske højtuddannede, der er med til at sikre deres internationale konkurrenceevne.

Ambitionen med projektets hovedaktiviteter er at samle regionens talent aktører omkring konkrete og fokuserede aktiviteter, som udvikler og forbedrer regionens evne til at tiltrække og fastholde udenlandske højtuddannede.

Virksomhederne oplever i dag tre centrale udfordringer i forhold til at sikre adgangen til de efterspurgte kompetencer:

 • Virksomhederne efterspørger medarbejdere med globale kompetencer
 • Stor ubalance i udbud og efterspørgsel af visse kompetencer og medarbejdertyper især inden for de naturvidenskabelige- og tekniske områder, hvorfor der for eksempel frem mod 2020 vil mangle 13.574 ingeniører (Prognose for mangel på ingeniører og scient.er, IDA, 2011).
 • ”Talent paradoks”, hvilket betyder at der til trods for relativ høj generel ledighed er der mangel på medarbejdere med de specifikke kompetencer, som efterspørges af virksomhederne.

Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske højtuddannede er derfor afgørende for at sikre, at virksomhedernes vækstpotentiale bliver udnyttet. Tilsvarende lokaliserer videnstunge virksomheder sig dér, hvor talentet findes. Derfor er det afgørende for Region Hovedstaden, at Greater Copenhagen er attraktiv og synlig for udenlandske højtuddannede, hvilket projektet vil bidrage til.

Projektet vil igennem to målrettede indsatser øge virksomhedernes adgang til de efterspurgte kompetencer:

 • Udvikle og gennemføre et uddannelsesforløb målrettet udenlandske studerende på de danske universiteter, som giver dem de nødvendige kompetencer for direkte at indgå i de danske SMV’er og gennem målrettet match-making bringe dem tættere på netop de virksomheder, som efterspørger deres kompetencer.
 • Målrettede tiltrækningsforløb for udenlandske højtuddannede med bopæl uden for Danmark, hvor vi i samarbejde med virksomhederne styrker fortællingen om Greater Copenhagen, som karrierer destination og løfter den samlede attraktionsværdi med henblik på at tiltrække de højtuddannede udenlandske specialister og videnarbejdere.

Projektet vil have følgende effekter:

 • 400 udenlandske højtuddannede studerende vil have fået kompetencer til at indgå direkte på det danske arbejdsmarked og dække et efterspurgt kompetencebehov.
 • Antallet af udenlandske højtuddannede med de virksomhedsefterspurgte kompetencer i regionen øges med 400 personer.
Se evaluering af projektet (PDF)