Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC

Projektinformation

 • Startdato

  30.08.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  33.604.966
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  16.802.483
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2100
 • Partnere

  Accelerace Management A/S
  Dansk Design Center ApS

Projektresumé

Accelerace, Dansk Design Center og Erhvervshusene har i fællesskab designet et unikt program med fokus på at øge læringshastigheden hos i alt 200 potentielle vækstiværksættere på tværs af Danmark for at give dem hurtigere, billigere og mere effektiv adgang til kritiske ressourcer og indsigter, dvs. adgang til potentielle kunder, samarbejdspartnere, investorer, allerede succesfulde start-ups mv. Programmet er baseret på konsortiets erfaringer om, at hastighed i læring er en af de væsentligste fordele en lille start-up har sammenlignet med større virksomheder med flere ressourcer. Programmets udgangspunktet er derfor, at den bedste måde at øge antallet af vækstiværksættere i Danmark, er at fokusere på, hvordan vi kan øge læringshastigheden i start-ups ved at tilføre dem indsigter, ressourcer, netværk og læring. Programmet tilbyder start-ups målrettede læringsforløb, hvor de gennem 1:1 sparring med en dedikeret Business Mentor, camps, adgang til et netværk af ressourcer, videnspersoner og eksperter - herunder eksperter med internationalt netværk og udsyn - kan øge deres læringshastighed og derigennem accelerere deres vækst og blive til egentlige vækstiværksættere. Programmet leveres i et stærkt partnerskab mellem private og offentlige aktører - Accelerace, de seks Erhvervshuse og Dansk Design Center – der tilsammen kan sikre en sammenhængende national indsat, hvor potentielle vækstiværksættere fra hele landet kan betjenes effektivt. Partnerne har herudover indgået en række samarbejder med andre centrale aktører i økosystemet - lokale aktører, større virksomheder, vidensititutioner, investorer m.v. - som ønsker aktivt at bidrage til programmets succes, bl.a. ved at arbejde videre med de start-ups, som deltager i programmet og på den måde understøtte deltagernes videre vækstrejse. Således tilbyder programmet et unikt set-up, som knytter stærke bånd i det samlede økosystem. Konsortiet vil løbende arbejde med at opsamle en række data omkring de deltagende start-ups, som kan øge hele økosystemets forståelse af, hvad der medvirker til at start-ups lykkes med at skabe vækst og beskæftigelse. Der vil også blive arbejdet med en række modeller for at samle centrale aktører i økosystemet og dermed skabe endnu bedre sammenhæng i dette. Konsortiets ambition er således at skabe et betydeligt samfundsøkonomisk afkast, både ved at udvikle flere vækstiværksættere, og ved at styrke iværksætter-økosystemet som helhed.